Złoczew na tapecie

Ministerstwo Środowiska wszczęło postępowanie w sprawie udzielenia koncesji na wydobycie węgla z odkrywki Złoczew