Zielony ZE PAK

Zielony ZE PAK

Zgodnie z przyjętą strategią ZE PAK produkcja energii z węgla zostanie zastąpiona przez OZE