Projekt woda

Projekt woda

Współpraca ZE PAK i PGW Wody Polskie dla poprawy stanu hydrologicznego wschodniej Wielkopolski