Więcej wody dla jezior

Więcej wody dla jezior

Jak poprawić sytuację hydrologiczną w regionie? Wspólne działanie podejmują Wody Polskie, ZE PAK i samorządy