Szkoła Górnictwa Odkrywkowego – nowości i doświadczenia

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego, której spotkania odbywają się co roku, ma na celu przekazywanie najnowszej wiedzy z dziedziny górnictwa odkrywkowego oraz upowszechnianie dobrych praktyk tej branży. Ostatnia VI konferencja SGO odbyła się w dniach 9-12 września; tym razem organizatorzy z Katedry  Górnictwa  Odkrywkowego  Wydziału  Górnictwa i Geoinżynierii AGH zaprosili uczestników, a było ich aż 270, do Kościeliska.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytutów naukowo-badawczych, urzędów górniczych, kopalń odkrywkowych i firm zaplecza technicznego. Głównym sponsorem wydarzenia było PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, a jednym ze złotych sponsorów PAK KWB Konin. Z tej racji prezes Aneta Lato-Żuchowska odebrała okolicznościową statuetkę, a prezes Elżbieta Niebisz oficjalne podziękowanie. Członek zarządu, dyrektor ds. produkcji Roman Tomaszewski otrzymał nominację do Zespołu Sekcji Technologii Górniczych Komitetu Górnictwa PAN. Wśród osób wyróżnionych tytułem „Przyjaciel Górnictwa Odkrywkowego” za wspieranie działalności branży znalazł się Arkadiusz Michalski. Ze strony kopalni Konin i Adamów w konferencji uczestniczyli także: Mariusz Rychter, Łukasz Kuster, Sławomir Kaczkowski i Radosław Łukasiewicz. Spółkę PAK Górnictwo reprezentował prezes Marcin Kapuściński oraz Mariusz Przybyła.

Kopalnia Konin jako złoty sponsor konferencji miała możliwość przedstawienia swojego dorobku, w imieniu firmy prezentacji dokonał dr Mariusz Rychter. – Starałem się przedstawić kopalnię od strony i historycznej, i aktualnej w ramach struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej ZE PAK. Podkreśliłem udział i znaczenie naszej firmy dla rozwoju gospodarczego regionu i dla systemu energetycznego całego kraju – powiedział Mariusz Rychter. – Konferencję oceniam bardzo pozytywnie, ponieważ podczas dyskusji poruszane były najistotniejsze tematy działalności górniczej w obecnym czasie. Autorzy referatów poruszali kwestie dotyczące m.in. naszej kopalni. Mamy problemy związane z uzyskiwaniem wszelkiego rodzaju dokumentacji i pozwoleń, w tym szczególnie decyzji środowiskowej. Podczas dyskusji okazało się, że jest to problem całego przemysłu wydobywczego, nie tylko nasz. Jeden z paneli poświęcono współpracy z samorządami, uczestniczyli w nim wójtowie i burmistrzowie gmin, na terenie których prowadzona jest działalność górnicza – wydobycie węgla brunatnego, surowców skalnych czy mineralnych. Samorządowcy uznali, że mimo iż wszystkie kopalnie ingerują w środowisko w mniejszym czy większym stopniu, to współpraca z przedsiębiorstwami wydobywczymi generalnie jest bardzo dobra, ponieważ są obopólne korzyści – i dla kopalni, i wymierne korzyści dla gmin i samorządów. Reprezentacja Kleczewa wyraziła podobną opinię.

Obszerną tematykę konferencji podzielono na bloki, poświęcone uregulowaniom prawnym, nowoczesnym rozwiązaniom w górnictwie węgla brunatnego i surowców skalnych, hydrogeologii czy narzędziom informatycznym. „Polemicznie o ocenach oddziaływania na środowisko” mówił dr hab. Wojciech Naworyta z AGH, który dość krytycznie odniósł się do pracy RDOŚ-ów.
Referat poświęcony modernizacji i modyfikacji czerpaków koparek wielonaczyniowych na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych przedstawił inż. Łukasz Kuster. Problem żywotności gąsienic w spycharkach gąsienicowych omówił inż. Mariusz Przybyła, natomiast tematem wystąpienia inż. Sławomira Kaczkowskiego było rozpoznanie warunków hydrogeologicznych na etapie eksploatacji złoża w odniesieniu do rozbudowy systemu odwadniania złóż w kopalni Adamów i Konin.
Było dużo nowości, wystąpiło wiele osób z biur projektowych, spora część tematów dotyczyła górnictwa skalnego, które zaczyna doskonale prosperować. Ale nasza branża także przygotowała ciekawe wystąpienia – ocenił inż. Arkadiusz Michalski, który zaprezentował referat poświęcony osiągnięciom i problemom rekultywacji terenów pogórniczych. – Chciałem pokazać problemy związane z rekultywacją, które stwarzają nowi użytkownicy czy właściciele terenów pogórniczych. Podałem przykłady obszarów, które już nie są własnością kopalni: las w Bochlewie po odkrywce Kazimierz, zbiornik w Kozarzewku i jego doprowadzalniki, pole na Dąbrowie. Kiedy te tereny należały do kopalni, były pięknie zagospodarowane, a nowi właściciele je zaniedbali. 77 ha lasu w Bochlewie bez pielęgnacji, nawożenia i nasadzeń skarłowaciało. Zbiornik wodny, który został przekazany Skarbowi Państwa, jest dewastowany, zarasta trzciną, ponieważ obniżono zwierciadło wody, doprowadzalniki tez pozarastały. Na terenach rolnych rosła piękna pszenica, teraz porosły rokitnikiem i trawą. Nowi właściciele pola po odkrywce Kazimierz biorą dopłaty unijne i nic nie robią, rośnie lucerna, która była posiana w 2003 roku! Ma już 15 lat, sama się wysiewa, ale nie taki powinien być sposób zagospodarowania. To nam bardzo szkodzi, wykorzystują to nasi przeciwnicy, mówiąc – to jest obraz po kopalni. A przecież my już nie mamy na to wpływu, bo nie jesteśmy właścicielami. I mimo że jest wiele pozytywnych przykładów rewitalizacji, te negatywne wykorzystywane są przeciwko nam – podkreśla Arkadiusz Michalski.

Zróżnicowana tematyka wystąpień pokazała, jakie zmiany następują w górnictwie odkrywkowym i jak wiele nowych rozwiązań technicznych znajduje zastosowanie w tej dziedzinie gospodarki. Kopalnia Konin także wykorzystała okazję, by zaprezentować swoje doświadczenia. – Mogliśmy się pochwalić na forum ogólnopolskim, jakie prowadzimy działania i jakie mamy sukcesy w działalności górniczej, technicznej i mechanicznej. Myślę, że nasz udział w SGO był co najmniej zauważalny – podsumował dr Mariusz Rychter. eg

Fot. organizatorzy SGO
2 – Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego AGH i pomysłodawca SGO prof. Zbigniew Kasztelewicz wręczył prezes Anecie Lato-Żuchowskiej okolicznościową statuetkę
4 – Podziękowanie dla kopalni Konin odebrała prezes Elżbieta Niebisz
6 – Prezes Roman Tomaszewski został członkiem Zespołu Sekcji Technologii Górniczych Komitetu Górnictwa PAN
8 – Wśród laureatów tytułu „Przyjaciel Górnictwa Odkrywkowego” jest Arkadiusz Michalski
9 – Uczestnicy panelu dyskusyjnego z samorządowcami gmin górniczych

 

Dodaj komentarz