Władysławów z odprowadzalnikiem

Jednym ze zbiorników wodnych powstających na terenach kopalni Adamów jest akwen po odkrywce Władysławów.

Odkrywka pracowała przez 34 lata, węgiel eksploatowano od grudnia 1977 do 2012 roku. W wyrobisku końcowym, usytuowanym we wschodniej części odkrywki, zaplanowano utworzenie akwenu o powierzchni lustra wody około 109 ha; wraz ze skarpami zbiornik zajmie 157 ha.
Formowanie zbiornika rozpoczęło się w 2010 roku. Założono, że po wyłączeniu systemu odwodnienia wgłębnego, akwen napełnią wody podziemne poprzez infiltrację wody z dna i skarp zbiornika oraz wody ze zlewni. Obecnie trwa napełnianie akwenu.
Zbiornik będzie pełnił funkcję retencyjną, wody spływające z terenów przyległych będą do niego doprowadzane rowami. Jeśli akwen się napełni, na przykład na skutek obfitych opadów, będzie można odprowadzić wodę na zewnątrz rowami melioracyjnymi, kierującymi wody do rzeki Topiec. W tej chwili realizowana jest inwestycja budowy odprowadzalnika, a w następnej kolejności powstanie doprowadzalnik. Całość ma zostać zbudowana do końca roku – wyjaśnia inż. Jacek Stasiński, kierownik Działu Rekultywacji.

Otoczenie zbiornika, czyli skarpy, zostały częściowo zadarnione roślinnością przeciwerozyjną, trawami i roślinami motylkowymi, a częściowo obsadzone drzewami, wiodące gatunki to sosna, brzoza i robinia akacjowa. Kopalnia Adamów została bowiem zobligowana do tego, by odtworzyć las na tym obszarze, na którym rósł zanim wkroczyła odkrywka.
Nasadzenia prowadzone były na skarpie północno-wschodniej zbiornika, gdzie kiedyś był kompleks leśny, którego pozostałą nienaruszoną część nadal widać w oddali. Zabiegi te wykonujemy w ramach leśnego kierunku rekultywacji – uzupełnia Jacek Stasiński.
Nasadzenia na skarpie objęły spory obszar 18,5 ha. Już można ocenić, że sosny i inne drzewka doskonale się przyjęły. Efekty obudowy biologicznej są dobrze widoczne na załączonych zdjęciach.    eg

Fot. Anna Zielińska (1-5) i Piotr Ordan (6-10)

1 –  Odprowadzalnik wody ze zbiornika Władysławów
2 – 5   Nasadzenia na skarpie wschodniej
6 – 9   Zbiornik od strony południowo-zachodniej

Dodaj komentarz