W 2017 roku europejski rynek węgla odzyskał należne mu miejsce. Dotyczy to zarówno producentów węgla brunatnego, jak i kamiennego oraz importerów tego paliwa. Dobre wyniki są konsekwencją niskiego poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, potwierdzając tym samym ważną rolę węgla w bilansowaniu sieci elektroenergetycznej.
Wydobycie węgla brunatnego w Europie wzrosło z 371,3 mln ton w roku 2016 do 382,6 mln ton w roku 2017 (dynamika rdr 103 %), a import węgla zwiększył się z 167 mln ton do 172,5 mln ton (dynamika rdr 103,3 %). W tym samym czasie produkcja węgla kamiennego spadła z 87,2 mln ton uzyskanych w 2016 roku do 80,7 mln ton w 2017 (dynamika rdr 92,5 %), głównie w wyniku zamykania kopalń w Niemczech i Polsce.

Jak wskazują dane, górnictwo węgla brunatnego nadal ma w Unii Europejskiej stabilną pozycję, głównie w odniesieniu do produkcji energii elektrycznej. W większości krajów UE wydobywających ten surowiec produkcja w roku 2017 zwiększyła się w stosunku do roku 2016. Zmniejszenie produkcji odnotowujemy w dwóch krajach – w Niemczech o niespełna 0,2% oraz na Węgrzech o 9%. W pozostałych krajach nastąpił wzrost wydobycia; największy w stosunku do poprzedniego roku zanotowano w Grecji o 15,6% (tu węgiel brunatny jest nadal najważniejszym paliwem do produkcji energii), w Rumunii o 11,7% oraz w Bułgarii o 10,3%. W Polsce wydobycie wzrosło o 1,5%. Wielkość wydobycia w poszczególnych krajach w latach 2016 i 2017 przedstawia rysunek 14.

Obecnie 44,5% całkowitej produkcji węgla brunatnego w Unii Europejskiej koncentruje się w Niemczech. Udział pozostałych liczących się producentów jest następujący: Polska – 16%, Czechy – 10%, Grecja – 9,5 %.
W kraju największego producenta w 2017 roku wydobyto 173,1 mln ton węgla brunatnego, z czego około 90% zostało wykorzystane w elektrowniach. Produkcja energii z tego surowca wyniosła 148 TWh i była niższa o 1% w porównaniu do roku 2016. Liczba pracowników w niemieckim sektorze węgla brunatnego na koniec 2017 roku sięgała 20 900 osób. Udział węgla brunatnego w produkcji energii elektrycznej wyniósł 22,5%, węgla kamiennego 11,7%, źródeł odnawialnych 33,3%, energii jądrowej 14,1%, gazu 13,2%, ropy naftowej 0.9%, pozostałe 4,3% pochodziło z innych źródeł, głównie elektrowni wodnych.

Adam Pietraszewski
ZP PPWB
„Węgiel Brunatny” nr 3 (104) 2018

 

Dodaj komentarz