Przez pierwsze sześć miesięcy 2018 roku polskie kopalnie węgla brunatnego wydobyły łącznie 28 mln 856 tys. ton surowca.

Najlepsze wyniki uzyskała kopalnia Bełchatów – 22 mln ton, jej udział w całkowitym wydobyciu ukształtował się na poziomie 76,3%. Udział kopalni Konin przy uzyskanej wielkości 3,3 mln ton wynosił 11,7%, a kopalni Turów przy wydobyciu 3,1 mln ton 10,9%.
Trudniejsza sytuacja ma miejsce w kopalni Adamów, w której wydobycie węgla zmniejszyło się o 75%, uzyskując wynik na poziomie niespełna 300 tys. ton, udział w ogólnym wydobyciu wyniósł 1 %. Powodem jest odłączenie 1 stycznia br. Elektrowni Adamów z krajowego systemu energetycznego. Elektrownia ta dysponująca 600 MW odpowiadała za jedną czwartą mocy ZE PAK i stanowiła 2% mocy elektrowni zawodowych w Polsce. Obecnie wydobycie węgla w kopalni Adamów prowadzone jest jedynie na potrzeby elektrowni Pątnów.

W porównaniu do pierwszego półrocza 2017 nastąpił niewielki spadek wydobycia paliw stałych, w przypadku węgla kamiennego z 32 899 tys. ton do 31 934 tys. ton, a dla węgla brunatnego z 30 702 tys. ton do 28 856 tys. ton. Zanotowano natomiast wzrost produkcji gazu ziemnego z 2 692 hm3 do 2 728 hm3.
Zużycie energii elektrycznej w Polsce od stycznia do czerwca wyniosło 87 532 GWh, co oznacza wzrost o 1,9%. W tym samym czasie wyprodukowano 83 694 GWh energii, czyli mniej o 1,9% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku.

Na podstawie: „Węgiel Brunatny” nr 3 (104) 2018

 

Dodaj komentarz