Wybory delegatów Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej w PAK KWB Konin odbyły się 22 kwietnia br.

Na delegatów wybrano 22 osoby. Z kopalni Konin są to: Andrzej Dyczkowski, Grzegorz Jurczak, Małgorzata Jaworska, Tomasz Kieliszek, Małgorzata Łyskawa, Anna Marciniak, Lidia Roszak, Bernarda Skoczeń-Sieńkowska, Mariusz Surdyk i Arkadiusz Żelichowski. Ze spółki ELPAK delegatami zostali Janusz Krzymiński i Ewa Mirecka, ze spółki Eko-Surowce: Arkadiusz Banaszak, Arkadiusz Cieśliński i Marzena Kostrzewa, ze spółki EIS: Piotr Błaszczak, Marek Chruściela, Dariusz Gulczyński, Robert Liwarski, Arkadiusz Mikołajczyk i Jarosław Rogalski. Delegatem został także emeryt Henryk Wolski. Zgodnie z regulaminem wyborczym delegatami są również: Wiesław Kwiatkowski, Janusz Michalak i Iwona Kociszewska.

Walne zebranie delegatów odbędzie się w piątek 6 maja o godz. 11.00 w sali OZR w Kleczewie. Na zebraniu zostanie wybrany zarząd oraz komisja rewizyjna MPKZP.   g

Dodaj komentarz