Spotkanie barbórkowe

Barbórkowe spotkanie górników kopalni Konin odbyło się 5 grudnia. Uczestniczyli w nim pracownicy i spore grono gości, wśród których byli parlamentarzyści i ich reprezentanci, władze powiatu i miasta oraz wójtowie i burmistrzowie górniczych gmin, a także przedstawiciele instytucji i firm współpracujących ze spółką. Zaproszenie przyjęli dawni prezesi i dyrektorzy kopalni, którzy w tym roku przybyli dość licznie.
Wśród gości byli także przedstawiciele władz Zespołu Elektrowni PAK oraz delegacje spółek PAK Górnictwo i PAK Serwis. Do nich wszystkich zwrócił się prezes zarządu PAK KWB Konin Adam Kłapszta:

Od pierwszej Barbórki w przedsiębiorstwie o nazwie Kopalnia Węgla i Fabryka Brykietów Morzysław-Marantów minęły 73 lata. Przez ten czas pracownicy kopalni zgromadzili wiele doświadczeń, stawili czoła wielu wyzwaniom, wdrażali nowe technologie i rozwiązania organizacyjne. Uczyli się także biznesu, by pracować w warunkach gospodarki rynkowej.
Budowa kopalni umożliwiła powstanie elektrowni, a to z kolei dało impuls dla tworzenia innych zakładów przemysłowych. Na skutek tych przemian Konin z niewielkiego miasteczka zmienił się w prężny ośrodek przemysłowy mający istotne miejsce na mapie gospodarczej kraju.
Dla nas, obecnych na tej sali, to sprawy oczywiste. Warto jednak podkreślać je przy każdej okazji, ponieważ pojawia się tendencja, by o tych dokonaniach nie pamiętać i rolę kopalni w rozwoju gospodarczym i społecznym regionu – pomijać. Jednak historia świadczy na naszą korzyść, a my ze swojej strony robimy wszystko, by i teraźniejszość była naszym sprzymierzeńcem.
Należy pamiętać, że Zespół Elektrowni PAK – poza tym, że stanowi ważne ogniwo systemu bezpieczeństwa energetycznego państwa i dostarcza ponad 4 procent krajowej mocy – to także jeden z największych pracodawców i płatników podatków w Wielkopolsce. W samym 2017 roku grupa ZE PAK zapłaciła w formie różnego rodzaju podatków ponad 250 milionów złotych, a latach 2010-2017 było to łącznie prawie 3,5 miliarda złotych. To olbrzymie kwoty, które wspierają budżet, w tym budżety lokalne i budżety instytucji dysponujących tymi środkami między innymi w celach poprawy i ochrony środowiska.
Naszym podstawowym zadaniem jest naturalnie wydobycie węgla na potrzeby elektrowni. Jednak nie zapominamy o drugiej istotnej sferze działalności kopalni, jaką jest rewitalizacja terenów poeksploatacyjnych. Czynimy wiele, żeby grunty, które opuszczamy, przywrócić przyrodzie i gospodarce. Wykonujemy to zadanie z należytą skrupulatnością.
Jako grupa kapitałowa nie stoimy w miejscu i chcemy się wpisywać w politykę energetyczną państwa, świadczy projekt budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MW. Zespół Elektrowni PAK zamierza postawić taką farmę na terenach pogórniczych kopalni Adamów w pobliżu Brudzewa. Projekt ten nie oznacza jednak odejścia od naszego podstawowego biznesu, ale jest jednym z działań uzupełniających.
Myśląc o przyszłości Zespołu Elektrowni PAK oraz naszej spółki, mamy na uwadze odkrywkę Ościsłowo, stanowiącą kluczowy element naszych inwestycji. Robimy wszystko, aby sprostać wszelkim stawianym nam warunkom, aby odkrywka była uruchomiona.
Doceniamy zaangażowanie naszych parlamentarzystów, władz samorządowych, duchownych, organizacji, instytucji i uczelni, które nas wspierają. Państwa pomoc jest dla nas niezwykle cenna. Dziękujemy i liczymy na dalszą przychylność wobec inwestycji tak ważnej dla stabilizacji gospodarczej regionu.
A teraz trochę liczb. Do końca listopada wydobyliśmy 6 mln 312 tysięcy ton węgla i zdjęliśmy 47 mln m3 nadkładu. Największy udział w wydobyciu ma odkrywka Jóźwin, z której pochodzi prawie 3 mln ton węgla. Odkrywka Drzewce wydobyła ponad 1 mln 800 tysięcy ton, a odkrywka Tomisławice ponad 1,5 mln ton.
Porównując wyniki produkcyjne za 11 miesięcy ostatnich dwóch lat, widzimy różnicę – wydobycie tegoroczne stanowi 80 procent wydobycia 2017 roku. To wyraźny dowód na to, jak niezbędna dla zachowania poziomu produkcji i dostaw węgla do elektrowni jest nowa odkrywka.
Niezależnie od okoliczności zewnętrznych załoga naszej kopalni wykonuje swoje zadania wzorowo. Pracownicy na stanowiskach robotniczych, dozór, służby techniczne i administracyjne wykazują się rzetelnością i profesjonalizmem. Panie i Panowie – każdy z Was dokłada swoją cegiełkę do wypracowanych efektów. Ja i zarząd kopalni doceniamy Wasze starania i dziękujemy za nie. Dowodem uznania i szacunku dla Waszej pracy są odznaczenia i wyróżnienia, które za chwilę zostaną wręczone.
W realizacji zadań produkcyjnych kopalni niebagatelny udział mają pracownicy spółki PAK Górnictwo, z których wielu wykonuje swoje obowiązki bezpośrednio na odkrywce lub jej zapleczu. Dziękujemy za Wasz wysiłek.
Drodzy Pracownicy
Zachowując tradycję Barbórki pragnę przekazać Państwu – w imieniu własnym i członków zarządu – życzenia spokojnej i bezpiecznej pracy. Niech spełnią się Wasze plany i nadzieje, niech w codziennym życiu, zawodowym i prywatnym, sprzyja wam los, abyście mogli cieszyć się ze swoich sukcesów w otoczeniu przyjaciół i bliskich.
Zostałem również upoważniony, aby przekazać Państwu najlepsze życzenia górniczego szczęścia w imieniu rady nadzorczej naszej kopalni.

Barbórka to okazja, by uhonorować pracowników, którzy swoją sumiennością i odpowiedzialnością stanowią wzór dla innych. Zgodnie z postanowieniem ministra energii w uznaniu zasług dla rozwoju górnictwa odznaką honorową Zasłużony dla Górnictwa Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnieni zostali: Arkadiusz Bartkowiak, Adam Golimowski, Artur Jankowski, Witold Kłosowiak, Wiesław Kwiatkowski, Zygmunt Lewandowski, Marcin Olejnik, Przemysław Różański, Andrzej Świentczak, Grzegorz Szczepankiewicz, Dariusz Urycki i Marek Biegasiewicz.

Zarząd spółki przyznał odznakę Zasłużony Pracownik KWB Konin 37 osobom. Są to:  Jarosław Bogdański, Piotr Bryzgalski, Błażej Cebulski, Marek Działakiewicz, Adam Golimowski, Radosław Jędrzejczak, Mariusz Jeżak, Łukasz Jaszczak, Błażej Kozłowski,  Szymon Kołodziejczak, Rafał Kozłowski, Grzegorz Langner, Wojciech Manuszak, Piotr Olejniczak, Mateusz Olszewski, Tomasz Skowroński, Mariusz Walczak, Zachariasz Walczak, Maciej Wojciechowski, Jerzy Adamczewski, Michał Chabecki, Marek Galor, Andrzej Lasota, Dominik Siodłak, Jacek Wiktorski, Roman Wiśniewski, Tomasz Stojecki, Piotr Kanarkiewicz, Jolanta Szczecińska, Arkadiusz Drogowski, Grzegorz Godzich, Joannna Maciejewska, Mirosław Raźny, Szymon Graniczny, Grzegorz Zimny, Ireneusz Czajkowski i Krzysztof Piasecki.

Zgodnie z postanowieniem prezesa zarządu przyznane zostały honorowe stopnie górnicze. Otrzymali je:

Marek Kalinowski – górnik III stopnia,
Łukasz Andrzejewski, Andrzej Beinka i Michał Piniecki – górnik II stopnia,
Włodzimierz Grzelak, Andrzej Kłonica i Janusz Staszak – technik górniczy I stopnia,
Robert Filmut i Szymon Ratajewski – inżynier górniczy III stopnia,
Damian Liczbiński, Mariusz Piotrowski i Krzysztof Wiatrowski – inżynier górniczy II stopnia,
Piotr Leśniewski – inżynier górniczy I stopnia.

Minister energii przyznał honorowe stopnie członkom zarządu kopalni: stopień dyrektora górniczego I stopnia Anecie Lato-Żuchowskiej i Elżbiecie Niebisz, a stopnień generalnego dyrektora górniczego III stopnia Adamowi Kłapszcie.

Słowa „Wręczam honorową szpadę w dowód uznania zasług dla naszego górniczego stanu” usłyszeli: Dariusz Szyke, Mirosław Wróbel, Andrzej Syrek, Jerzy Wróbel, Błażej Sobczak i Piotr Sikorski.

Prezes Międzyzakładowego Górniczego Klubu HDK PCK im. św. Barbary Andrzej Kłonica miał dla górników nie tylko życzenia zdrowia i bezpiecznej pracy, ale także niespodziankę. Na wniosek kopalnianego klubu Rada Krajowa HDK PCK oraz Zarząd Główny PCK za szczególne zasługi we wspieraniu honorowego krwiodawstwa wyróżnił prezesa Adama Kłapsztę Medalem 60-lecia HDK PCK.

Uczestnikom uroczystości towarzyszyła górnicza orkiestra dęta pod dyrekcją Mirosława Pacześnego. Po części oficjalnej spotkania muzycy zaprosili na krótki koncert. Razem z dorosłymi artystami wystąpił młody pianista Filip Pacześny, który zagrał utwory polskich kompozytorów: Menuet G-dur I. J. Paderewskiego oraz Fantazję Impromptu F. Chopina. eg

Fot. Piotr Ordan

Dodaj komentarz