Górnicze święto w kopalni Adamów

Pomnik patronki górników to miejsce, w którym w przeddzień Barbórki spotykają się delegacje i poczty sztandarowe związków zawodowych oraz organizacji działających w PAK KWB Adamów. W uroczystości złożenia kwiatów pod figurą św. Barbary na Warence uczestniczy także zarząd spółki. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniają fanfarzyści górniczej orkiestry.

Czwarty grudnia pracownicy kopalni Adamów rozpoczynają od uczestnictwa we mszy w intencji górników i ich rodzin, odprawianej w kościele św. Barbary w Turku. Ponieważ górnicze święto przypada w dzień odpustu w parafii, nabożeństwo celebruje biskup pomocniczy Stanisław Gębicki. W tym roku msza zgromadziła wielu pracowników kopalni, ich rodziny oraz mieszkańców miasta. Udział orkiestry górniczej sprawił, że nabożeństwo miało podniosły nastrój. Po mszy zarząd kopalni złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II.

Pochód górników ulicami miasta stanowi nieodłączny element Barbórki w kopalni Adamów. Także w tym roku tradycji stało się zadość. Pracownicy spółki, prowadzeni przez kopalnianą orkiestrę, udali się do klubu Barbórka na uroczyste spotkanie. Tam uczestników akademii przywitała orkiestra górnicza pod dyrekcją Mirosława Pacześnego, która zagrała krótki koncert.
Wśród gości spotkania znaleźli się poseł Ryszard Bartosik, starosta turecki Dariusz Kałużny, burmistrz Turku Romuald Antosik, główny geolog województwa reprezentujący Urząd Marszałkowski Eugeniusz Rulczyński, wójtowie Przykony, Brudzewa i Turku oraz przedstawiciele instytucji i firm współpracujących z kopalnią Adamów.

Prezes zarządu Adam Kłapszta zwracając się do zebranych powiedział między innymi: Budowniczowie kopalni Adamów, którzy planowali zagospodarowanie złóż węgla zalegających wokół Turku, pewnie nie spodziewali się, że po kilkudziesięciu latach okoliczności polityczne i gospodarcze funkcjonowania zakładu górniczego tak bardzo się zmienią. Mamy jednak nową sytuację i musimy się do niej dostosować.
Pomimo zamknięcia pod koniec ubiegłego roku Elektrowni Adamów, funkcjonowanie kopalni zostało przedłużone. Nadal surowiec wydobywany na odkrywce Adamów stanowi istotne wsparcie produkcji energii elektrycznej Zespołu Elektrowni PAK.
Do końca listopada wydobyliśmy 724 tysiące ton węgla. W tym samym czasie zdjętych zostało nieco ponad 5 mln m3 nadkładu. To wynik, który zaplanowaliśmy, mogę więc z pełnym przekonaniem powiedzieć, że zadania produkcyjne realizujemy na zakładanym poziomie.
Jak Państwo wiecie, poszukujemy nowych form zagospodarowania terenów pogórniczych. Kilka dni temu Zespół Elektrowni PAK otrzymał zgodę rady nadzorczej na budowę farmy fotowoltaicznej na obszarze gminy Brudzew. Planowana farma, o mocy 70 MW, ma szansę stać się największym tego typu obiektem w Polsce. Nowe przedsięwzięcie ma stanowić uzupełnienie podstawowej działalności ZE PAK, świadczy też o tym, że grupa kapitałowa zamierza wpisać się w politykę energetyczną państwa. Projekt stanowi również doskonały dowód na to, jak wielkie i interesujące możliwości dają inwestorom zrekultywowane tereny poeksploatacyjne.
Przykładem obiecującego obszaru pogórniczego mogą być również zbiorniki wodne powstające po odkrywce Koźmin. Trwają prace rekultywacyjne przy akwenie Koźmin i Głowy oraz w ich otoczeniu. W niedługiej przyszłości będzie to niezwykle atrakcyjne miejsce, stwarzające doskonałe miejsce wypoczynku.
Pragnę podkreślić, że przy opracowywaniu kierunków rekultywacji ściśle współpracujemy z władzami samorządowymi. Podobne działania stosujemy odnośnie zagospodarowywania zbędnych składników majątkowych. W obu przypadkach konsultujemy wszystkie wspólne kwestie tak, by wypracować rozwiązanie korzystne dla obu stron.
Dodam, że z wielką życzliwością obserwujemy podejmowane przez gminy przedsięwzięcia mające na celu wybór najciekawszej opcji, stwarzającej najlepsze perspektywy wykorzystania tych obszarów.

Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia wyróżniającym się pracownikom. Minister ds. energii przyznał odznakę honorową Zasłużony dla Górnictwa Rzeczpospolitej Polskiej sześciu pracownikom kopalni. Są to: Wojciech Andrzejczak, Sylwester Józef Dymarczyk, Ireneusz Piotr Kluska, Jacek Andrzej Kluska, Tomasz Wojtyra i Piotr Zieliński.

Srebrną odznakę za 35-letnią nienaganną pracę w górnictwie otrzymali: Jacek Owczarek, Ireneusz Gozdalik i Paweł Tomczyk.
Odznakę brązową przyznano Andrzejowi Perlińskiemu, Karolowi Grzesikowi i Maciejowi Wojtkowiakowi.
Zarząd spółki uhonorował odznaką Zasłużony Pracownik Kopalni „Adamów” Waldemara Marczyńskiego, Marcina Chrostka i Wojciecha Wypycha.

Podczas akademii odbyła się także ceremonia nadania stopni górniczych. Otrzymali je:
stopień inżyniera górniczego I stopnia – Arkadiusz Rykowski, Alina Janecka i Małgorzata Adamek,
stopień inżyniera górniczego II stopnia – Jacek Kluska, Maciej Kosmowski i Marek Wojtasik,
stopień górnika I stopnia – Rafał Dziamara, Józef Łukasik, Krzysztof Muszyński i Mariusz Oterski,
stopień górnika II stopnia – Dariusz Trzmielewski i Marian Zięba.

Członkom Koła Zakładowego SITG wręczone zostały honorowe szpady górnicze. Wyróżniono w ten sposób Barbarę Bajzert, Krzysztofa Nadolskiego, Jacka Hofmana, Roberta Antkiewicza i Arkadiusza Rykowskiego.
Natomiast członkowie MZZ Kadra odebrali honorowe kordziki górnicze. Wręczono je Robertowi Wodzińskiemu, Jackowi Owczarkowi, Zdzisławowi Góreckiemu i Tadeuszowi Bortnowskiemu.

                                                 Józef Cajdler

Fot. Józef Cajdler i Mirosław Mielcarski

 

Dodaj komentarz