Godna reprezentacja

Jest wiele uroczystości, na których nie może zabraknąć reprezentacji PAK KWB Adamów. Są to święta państwowe i religijne, dożynki i inne imprezy gminne, pochody i spotkania okolicznościowe. Są również smutne uroczystości, kiedy górnicy żegnają kolegów odprowadzając ich na wieczną szychtę. W sumie przedstawiciele adamowskiej spółki występują w imieniu firmy kilkadziesiąt razy w ciągu roku.

Wszyscy wykonują to zadanie społecznie, traktując je jako swoją powinność. Aby wyrazić wdzięczność za tę pracę, za gotowość do reprezentowania firmy, kopalnia Adamów z okazji Barbórki zaprasza członków pocztów sztandarowych spółki i działających w niej organizacji oraz asystę pogrzebową na uroczyste spotkanie. W tym roku odbyło się ono 14 grudnia. Gości przywitał kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Józef Cajdler; który podziękował uczestnikom za odpowiedzialność, godne reprezentowanie kopalni i poświęcanie swojego prywatnego czasu. Wręczył im również, w imieniu firmy, drobne upominki.        eg

Fot. Bogdan Owczarek i Józef Cajdler

 

Dodaj komentarz