70 lat Zakładowej Straży Pożarnej KWB Konin (4)

W 1998 roku Zakładowa Straży Pożarna obchodziła 50-lecie, w tym czasie w jednostce pracowało 68 strażaków, a komendantem był Wojciech Szczepaniak. Na jubileuszową uroczystość do Ślesina zaproszono seniorów pożarnictwa, wdowę po pierwszym komendancie panią Marię Jaskólską oraz byłych dowódców kopalnianej jednostki: Waldemara Janusza, Andrzeja Rybickiego i Mariusza Rogę, którzy wraz z załogą ZSP wspominali lata spędzone w kopalni.
Do historii nawiązał też dyrektor KWB Konin Bronisław Włodarczyk, który powiedział: Każdy etap działalności naszego przedsiębiorstwa niósł specyficzne zagrożenia. Wiązały się one ściśle z sukcesywnym powiększaniem terenów eksploatacyjnych, wydłużaniem dróg przewozu węgla oraz wznoszeniem nowych budowli i obiektów. Na to wszystko nakłada się zawsze – jakże bliska sercu strażaków – chęć niesienia ratunku wszystkim potrzebującym. Można to udowodnić czytając rejestry wyjazdów wozów bojowych. W księgach raportów aż roi się od zapisów nazw miejscowości niezwiązanych z kopalnią, do których jechano, aby gasić pożary. Na hasło „alarm” podrywali się i nadal stają w szeregu kopalniani strażacy kierowani gorącym sercem, a nie chłodną kalkulacją.
Gratulując strażakom, dyrektor dodał: Przed nami nowe lata górniczych zmagań z naturą, nowe wyzwania techniczne, ekonomiczne i organizacyjne. W wirze coraz szybciej postępujących wydarzeń jest poczesne miejsce dla Was – pracowników Zakładowej Straży Pożarnej. Życzę, aby chroniony przez Was majątek górniczy mnożył kapitały mogące być sprawiedliwie dzielone między załogę kopalni.

W lutym 2009 roku w wyniku restrukturyzacji ZSP zostaje włączona w struktury spółki Ochrona Osób i Mienia „Asekuracja”. Szefem Służby Ratowniczej zostaje Grzegorz Grobelski, 44 strażaków pracuje w dwóch oddziałach – Kleczew i Lubstów. Jednostka dysponuje czterema samochodami pożarniczymi średnimi i jednym lekkim oraz samochodem operacyjnym.
Kolejna zmiana następuje we wrześniu 2014 roku, kiedy usługę ochrony przeciwpożarowej przejmuje Konsalnet Secure Solucions Sp. z o.o. Załoga liczy 33 osoby, a komendantem jest Andrzej Smuszkiewicz.

Grzegorz Grobelski

Fot. Piotr Ordan
Na zdjęciach 50-lecie jednostki (1 – 19) oraz uroczystość w strukturze OOiM „Asekuracja” (20 – 21)

 

Dodaj komentarz