Rok 2018 w liczbach

W 2018 roku wydobycie węgla w kopalni Konin wyniosło 6 819 tys. Mg, plan wydobycia został zrealizowany w 92 %.
Spośród trzech konińskich odkrywek największy udział w produkcji miał Jóźwin, który wykonał plan wydobycia w stu procentach. Z Jóźwina pochodzi 3 171 tys. Mg ubiegłorocznego węgla. Na odkrywce Drzewce wydobyto 1 946 tys. Mg, a na Tomisławicach 1 702 Mg   (wykresy 1 i 2).

Ilość zdjętego nadkładu także największa jest na odkrywce Jóźwin – wynosi 30 303 tys. m3, ale to na dwóch pozostałych odkrywkach przekroczono założone plany: na Drzewcach zdjęto 10 536 tys. m3 (110%), a na Tomisławicach 9 869 tys. m3 (104%). W sumie zdjęto 50 708 tys. m3 nadkładu   (wykresy 3 i 4).

Z kolei w kopalni Adamów ubiegłoroczne wydobycie węgla wyniosło 795 714 Mg. Na adamowskiej odkrywce zdjęto 5 657 048 m3 nadkładu   (wykresy 5 i 6).

Średnie  zatrudnienie  w  PAK KWB Konin  wyniosło w ubiegłym  roku  tyle  samo,  co  w poprzednim – 1 095 osób, z czego 303 pracowników było zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych, a 792 na stanowiskach robotniczych.
W 2018 roku kopalnia Konin zakupiła 96 ha, a zbyła 99 ha, z czego 70 ha stanowiły grunty zrekultywowane.
Od początku działalności kopalni Konin do końca 2018 roku wydobyto 626 mln Mg węgla, (najwięcej na odkrywce Jóźwin – 172 mln Mg) i zdjęto 3 445 mln m3 nadkładu.       eg

Grafika: Elżbieta Dwornik

 

Dodaj komentarz