Wybory do Rady Pracowników

Prezes PAK KWB Konin zarządził przeprowadzenie wyborów do Rady Pracowników IV kadencji. Odbędą się one 14 marca br.

Powołana została Główna Komisja Wyborcza Spółki, której przewodniczącym jest Robert Komisarek, zastępcą przewodniczącego Janusz Michalak, sekretarzem Krzysztof Nowak, a członkami: Grzegorz Jasiński, Alicja Kołodziejczak, Jacek Stasiński, Robert Serafiński i Lidia Roszak.

Kandydaci na członków rady mogą być zgłaszani pisemnie przez grupę co najmniej 20 pracowników. Komisja wyborcza przyjmuje zgłoszenia do 26 lutego br., w pokoju nr 34 w biurowcu A w Kleczewie w dni robocze w godz. 7.30 – 14.00. Lista kandydatów zostanie podana do wiadomości załogi do 28 lutego br.

Rada Pracowników składa się z siedmiu osób, jej kadencja trwa cztery lata. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu pracownikowi. Bierne prawo wyborcze mają osoby, które przepracowały w spółce co najmniej rok, z wyjątkiem członków zarządu, głównego księgowego, radcy prawnego oraz pracowników młodocianych.

Wybory są bezpośrednie, odbywają się w głosowaniu tajnym. Każdy głosuje osobiście, można oddać głos na nie więcej niż siedmiu kandydatów. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 5.00 do 23.00.
Wybory są ważne, jeśli weźmie w nich udział co najmniej 50 proc. pracowników. W razie niższej frekwencji po 30 dniach zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie.

Z wszelkimi pytaniami, dotyczącymi wyborów, można się zgłaszać do Głównej Komisji Wyborczej Spółki  w dni robocze w godz.  6.00 – 14.00 dzwoniąc pod nr telefonu  6774  oraz   6474.

Regulamin wyborów, wraz z odpowiednimi zarządzeniami prezesa kopalni, został zamieszczony w intranecie. Można tam znaleźć także harmonogram wyborów, wzór karty zgłoszenia kandydata oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.      eg

Dodaj komentarz