W Państwowym Instytucie Geologicznym powstaje „Atlas geologiczny wybranych złóż węgla brunatnego w Polsce”. Celem opracowania jest aktualizacja i upowszechnienie danych na temat złóż tego surowca i ich zasobów oraz prezentacja danych geologicznych i sozologicznych niezbędnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie eksploatacji złóż z uwzględnieniem konwencjonalnych i (ewentualnie) niekonwencjonalnych technologii eksploatacji.
Na obszarze Polski zarejestrowano dotychczas 163 niezagospodarowane nagromadzenia węgla brunatnego charakterze złożowym, w tym 84 złoża udokumentowane i 79 obszarów prognostycznych. Oczywiście wiele z tych obiektów nie ma zastosowania praktycznego, choć nie można wykluczyć, że w miarę rozwoju niekonwencjonalnych technologii eksploatacji (np. zgazowanie podziemne UCG) w przyszłości mogą one stać się obiektami zainteresowania.
Autorzy atlasu za podstawowe kryterium wyboru obiektów uznali zasobność złoża oraz jego parametry geologiczno-górnicze i jakościowe. Lista wytypowanych do atlasu złóż obejmuje 5 obiektów w rejonie bełchatowskim (Kamieńsk, Łęki Szlacheckie, Węglewice, Wieruszów i Złoczew), 10 w rejonie konińskim (Chełmce, Dęby Szlacheckie, Grochowy-Siąszyce, Mąkoszyn-Grochowiska, Morzyczyn, Osięciny, Piaski, Radojewice, Radziejów i Włocławek), 6 w rejonie legnickim, 1 w rejonie łódzkim (Rogóźno), 3 w rejonie północno-zachodnim, 1 w rejonie radomskim, 10 w rejonie wielkopolskim (w tym Oczkowice i Poniec-Krobia) oraz 19 w rejonie zachodnim (w tym Gubin-Zasieki-Brody).
Atlas będzie zawierał mapę każdego złoża, graficzne przedstawienie wybranych elementów (jak parametry geologiczno-górnicze, wartość opałową czy przekrój geologiczny) oraz dokładny opis. W pierwszym etapie, na przełomie lat 2017-18, zostanie opracowany tom obejmujący wybrane złoża z dwóch najważniejszych rejonów – wielkopolskiego i zachodniego.

Oprac. na podst. materiałów IX Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego, Bełchatów 2016

Dodaj komentarz