Kilka dni temu pojawiła się informacja o nawiązaniu współpracy między Polską a Japonią w dziedzinie technologii czystego węgla. Ponieważ oba kraje deklarują dalsze wykorzystywanie tego surowca, celem współpracy ma być rozwój metod obniżających emisję CO2. W dokumencie, podpisanym przez przedstawicieli obu stron, położono nacisk na rozwój i promowanie czystych technologii węglowych ze szczególnym uwzględnieniem gazyfikowania węgla.

Około jedna czwarta produkowanej przez Japonię energii elektrycznej pochodzi z węgla. Surowiec w całości jest importowany, głównie z Australii, a także z Indonezji i Rosji. Jednocześnie Japonia jest jednym z krajów o największym doświadczeniu w próbach gazyfikowania węgla, to właśnie tam powstała pierwsza komercyjna instalacja zgazowania węgla.

Zgazowanie to złożony proces termochemiczny, obejmujący odparowanie wilgoci z węgla i uwolnienie części lotnych, następnie reakcje węgla ze związkami w fazie gazowej oraz uwolnienie i transformacje substancji mineralnej. W efekcie powstaje gaz syntezowy, który po oczyszczeniu można spalić w turbinie gazowej generując energię elektryczną, wykorzystać jako surowiec do syntezy chemicznej albo do produkcji syntetycznego gazu ziemnego.

Z materiałów przedstawionych przez stronę japońską wynika, że przewiduje ona  podniesienie sprawności wytwarzania energii elektrycznej dzięki zastosowaniu technologii IGCC (bloku gazowo-parowego) oraz IGFC (ogniw paliwowych). Ta druga technologia pozwala uzyskać sprawność rzędu 55 proc. i ma być dostępna komercyjnie przed 2030 rokiem. Nowe metody powinny zredukować emisję CO2 o 30 proc. w stosunku do dzisiejszych instalacji.

Japońskie firmy i ośrodki badawcze pracują też nad wychwytem dwutlenku węgla (CCS) i użyciem go do innych celów (CCU). Przewidują, że około roku 2030 można będzie na skalę komercyjną stosować technologię membranowego wychwytu, znacznie tańszą od stosowanej dziś absorpcji. Te metody pozwolą na znaczące i skokowe redukcje emisji.
Warto dodać, że polskie ośrodki badawcze, jak AGH, także widzą w CCS metodę znaczącego obniżenia emisji z węgla. Podczas IV Polsko-Japońskiego Seminarium Czystego Węgla przedstawiciel Akademii przedstawił stan prac nad przygotowaniami różnych metod wychwytu.

Oprac. na podstawie WNP.pl

 

Dodaj komentarz