Tysiące drzewek na zwałowisku

Na zwałowisku odkrywki Drzewce trwają wiosenne nasadzenia tysięcy młodych drzewek.

Projekt rewitalizacji obszaru po odkrywce Drzewce przewiduje rekultywację w kierunku leśnym. W tym roku prace prowadzone są w centralnej części zwałowiska wewnętrznego na polu A, które znajduje się w obrębie Smólniki Racięckie, na terenie gminy Osiek Mały, w powiecie kolskim. Wcześniejsze prace związane z rekultywacją biologiczną w tym rejonie prowadzono w obrębie Rysiny, należącym do gminy Kramsk.

Przygotowanie terenu do wykonania nasadzeń, czyli rekultywacja techniczna, polegająca na przemieszczaniu mas ziemnych (nawet ponad 200 m) oraz formowaniu wierzchowiny i skarp centralnej części zwałowiska, a następnie plantowaniu jego powierzchni, została przeprowadzona w zeszłym roku.
Obszar poddany rekultywacji biologicznej wiosną 2019 roku ma powierzchnię około 10 ha. Główne gatunki drzew, którymi zwałowisko jest obsadzane, to sosna pospolita, modrzew europejski i brzoza brodawkowata. Wybraliśmy drzewa gleb lekkich ze względu na to, że zazwałowany materiał nadkładowy stanowią przede wszystkim piaski. Na takim terenie największe wzrosty mają właśnie wybrane przez nas gatunki – wyjaśnia inż. Jacek Stasiński, kierownik Działu Rekultywacji (IDR) i dodaje: Sadzenie trwało trzy tygodnie, zostało zakończone 9 kwietnia. Oczywiście, to jest tylko pierwszy etap rekultywacji, potem cały obszar będzie monitorowany, będą prowadzone prace pielęgnacyjne, nawożenie mineralne, uprawa międzyrzędzi i niszczenie chwastów.

Roboty na zwałowisku wykonują pracownicy Oddziału Rekultywacji spółki PAK Górnictwo na zlecenie kopalni Konin, która dokładnie określa jakie gatunki i jak gęsto powinny zostać posadzone. Bieżącą kontrolę nad prawidłowym wykonaniem robót sprawują pracownicy działu IDR.

Na zwałowisku sadzi się ogromną ilość drzewek: 10 tysięcy sosenek na hektar, a drzew typu modrzew i brzoza około 6 tysięcy na hektar. Sosnę sadzi się co 50-60 cm, a brzozę i modrzew co 100-120 cm, dlatego młodych sosenek wychodzi prawie dwa razy więcej. Zasada mówi, że nasadzenia zostały wykonane poprawnie, jeśli przyjmuje się około 85 proc. sadzonek. W modelu rekultywacji biologicznej w kierunku leśnym oprócz corocznej pielęgnacji przewidziane są także nasadzenia uzupełniające, średnio raz lub dwa razy do czasu zakończenia rekultywacji na danym polu należy dosadzić drzewa w miejsce tych, które z różnych przyczyn się nie przyjęły.

Obecnie prowadzona obudowa biologiczna potrwa cztery lata. Obsadzony właśnie obszar uzyska zakończenie rekultywacji w roku 2023.       eg

Fot. Piotr Ordan
1  –   Część drzewieckiego zwałowiska przed rekultywacją techniczną
2  –  Z lewej strony obszar rekultywowany, z prawej tylko zazwałowany
3 –  5    Roboty wykonują pracownicy spółki PAK Górnictwo
6 –  12    Wiosenne nasadzenia

Dodaj komentarz