Wielka przebudowa

Odkrywka Drzewce znajduje się w ostatniej fazie swojej działalności; część złoża pozostałego do wydobycia zalega na południe od obecnie eksploatowanego. Stąd konieczność wprowadzenia nowej organizacji pracy, polegającej na przebudowie ciągów nadkładowych i późniejszej przebudowie ciągu węglowego.

Prace rozpoczęto w połowie marca od budowy nowych tras przenośników układu KTZ. – Odkrywka pójdzie w kierunku lasu, w stronę południową. Zwałowarka będzie sypać wewnętrznie, w kierunku starej zwałki. Projekt przewiduje, że wyrobisko końcowe do połowy będzie zasypane, a druga część ma być pozostawiona jako zbiornik wodny. Koparki będą urabiały w stronę wnęki końcowej, natomiast zwałowarka A2RsB 5000M będzie sypała, w wielkim skrócie, w kierunku stanowiska pompowego w Polu B. Zaczęliśmy od przebudowy górnego ciągu, czyli zwałowarki i koparki SchRs 900, żeby stworzyć front pracy dla SRs 1200/6. Musimy połączyć dwa przenośniki DP-11 i DP-12, a w tej chwili jest to niemożliwe, bo trzeba najpierw odkopać węzeł zwrotna DP-11/napędowa DP-12. Dlatego zależy nam na tym, żeby górny ciąg zwałowy ruszył jak najszybciej. Postój na przebudowę mamy zaplanowany do czwartego czerwca i będziemy robić wszystko, żeby zmieścić się w tym terminie – mówi Zbigniew Chojnacki, kierownik oddziału DRG-1.

Ciekawą operacją był przejazd kawalkady maszyn, zwałowarki i stacji napędowych, na nowe miejsce pracy. Maszyny przemieszczały się wzdłuż krawędzi odkrywki, po wcześniej przygotowanym terenie. Na trasie przejazdu znajdował się przenośnik DW-4, który trzeba było zdemontować, a potem go odbudować.
Wystartowaliśmy w piątek piątego kwietnia i praktycznie wszystkie maszyny i stacje napędowe przejechały przez weekend. W poniedziałek pozostało nam przeciągnięcie wózka zrzutowego zwałowarki. Wymagało to zaangażowania większej liczby sprzętu. Wózek został odchudzony o dobre 20 ton. Zdemontowaliśmy kilka elementów, w tym dwa bębny, ale i tak cały sprzęt, którym dysponujemy na odkrywce, był zaangażowany do ciągnięcia. Po przejeździe pozostała jeszcze odbudowa trasy przenośnika DW-4 – opowiada Zbigniew Chojnacki.

Odwiedziliśmy odkrywkę pod koniec kwietnia, kiedy zarys nowych ciągów nakładowych był już widoczny i trwały prace przy przenośnikach. Wulkanizatorzy szykowali otaśmowanie przenośnika DZ-1, górnicy korygowali ustawienie trasy przenośnika DS-12 na odcinku od przęsła mostowego do zwrotnej, uwijał się sprzęt pomocniczy.
Mechanicy uzbrajali wózek zrzutowy zwałowarki w bębny, a na samej maszynie przeprowadzano remont. Zostały mu poddane pojazdy, wózki jezdne, płyty gąsienicowe oraz elementy nadwozia, wymieniano taśmy i bębny, montowano nową instalację przeciwpożarową. – Na wózku zrzutowym będą montowane dodatkowo dwie kamery, które zwiększą widoczność biegu taśmy i zapewnią lepszą kontrolę nad układaniem się urobku we wsypie. Kamery wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pracy oraz ułatwią obsługę operatorowi podawarki – informuje kierownik DRG-1.

Docelowo przenośnik DS-13 zostanie połączony w jeden przenośnik DZ-1. Podobnie zostaną połączone przenośniki DP-11 oraz DP-12, powstanie jeden przenośnik DP-11.
Natomiast trasa przenośnika węglowego będzie przebiegała po filarze i spągu, teren pod jego budowę przygotuje koparka Rs 560/4. Z kolei koparka SRs 1200/6 przemieści się na wysokość pompowni i tam zacznie kopać. Natomiast zadaniem SchRs 900 będzie okopanie węzła zwrotna DP-11/napędowa DP-12, potem maszyna przejedzie na przenośnik DP-12 i zacznie urabiać skarpę południową.

We wschodniej części Pola B widać odkryty węgiel, który będzie potrzebny w czasie przebudowy ciągu węglowego, zaplanowanej na jesień. – Węgiel w tej części pola został z wyprzedzeniem odkryty w celu zapewnienia płynności odstawy tego surowca z odkrywki na czas przebudowy układu. Postęp frontu węglowego zaplanowano tak, by z chwilą uruchomienia zwałowania węgiel, będący w zasięgu sypania zwałowarki, został wyeksploatowany – mówi Zbigniew Chojnacki.

Prace na odkrywce prowadzone są w szybkim tempie, czemu z pewnością sprzyja pogoda. Po przebudowie Drzewce osiągną układ docelowy, w którym odkrywka będzie pracowała do zakończenia swojej działalności.    eg

Fot. Piotr Ordan i Paweł Czaplicki (4 – 6)

1 – Odkrywka Drzewce od strony tarasu widokowego, na pierwszym planie półka, po której przejechały maszyny
2 –  Na węglu pracuje Rs 400, w głębi widoczna zwałowarka A2RsB 5000M
3 –  Przenośnik DW-4 został zdemontowany na czas przejazdu zwałowarki
4 – 6  Przejazd maszyn w miejsce docelowe
7 i 8    Remont zwałowarki
9 –  Zbigniew Chojnacki, kierownik oddziału DRG-1
10 –   Stanowisko wulkanizacyjne przy przenośniku DZ-1
11 –  Ustawianie przenośnika DS-13
12 –  Stacja napędowa i przenośnik DS-12
13 –  Koparka SchRs 900
14 –  Fragment przenośnika DS-12, w głębi koparka SRs 1200
15 –  Planowana odstawa urobku z DP-11 na DS-12

 

Dodaj komentarz