Nowy zarząd PPWB

Członkowie Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego wybrali zarząd X kadencji. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się 10 maja br. w Bełchatowie.

Prezesem został Sławomir Wochna – dyrektor PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów, wiceprezesem Dariusz Grzesista – dyrektor PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów, a członkiem zarządu Paweł Markowski – prezes zarządu dyrektor generalny PAK KWB Konin S.A.
Wybrano również komisję rewizyjną w następującym składzie: Mariusz Rychter – przewodniczący (PAK KWB Konin S.A.), Sławomir Pabich – sekretarz (PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów), Damian Kałużny – członek (PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów). W trakcie obrad omawiano bieżącą sytuację w branży i możliwości rozwoju górnictwa węgla brunatnego w najbliższych latach.

ZP PPWB istnieje od 1992 roku; obecnie zrzesza 13 członków, są to kopalnie węgla brunatnego, instytuty badawcze, firmy projektowe oraz zakłady zaplecza. Celem organizacji jest podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju przemysłu węgla brunatnego, wielokierunkowego wykorzystania surowca głównego i kopalin towarzyszących oraz zmniejszania ujemnych skutków działalności górniczej na środowisko.   eg

 

Dodaj komentarz