Przesunięcie terminu w sprawie Ościsłowa

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przesunął termin rozpatrzenia sprawy odkrywki Ościsłowo.
W piśmie GDOŚ z 20 maja br. czytamy: zawiadamiam, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 10 marca 2017 r. odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących z odkrywki Ościsłowo nie mogło być zakończone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest konieczność przeprowadzenia uzupełniającego postępowania dowodowego.

W marcu br. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwał kopalnię do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiału dowodowego w ciągu dwóch miesięcy. W kwietniu PAK KWB Konin zwróciła się z wnioskiem o przedłużenie tego terminu do końca września. W odpowiedzi GDOŚ wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy na 30 września br.        g

 

Dodaj komentarz