Radni województwa o przyszłości regionu

„W świetle  braku decyzji  o budowie  odkrywki  Ościsłowo,  wyczerpujących się  źródeł   kopalnianych, a tym samym możliwością zapaści społeczno-gospodarczej i kryzysu zatrudnienia w branży energetycznej, niezbędnym stała się zmiana polityki regionalnej dla regionu Wielkopolski Wschodniej” – stwierdzają radni sejmiku wielkopolskiego w stanowisku przyjętym 3 czerwca br.

Wypracowanie tego dokumentu to efekt debaty poświęconej sprawiedliwej transformacji naszego regionu. W spotkaniu, które odbyło się w Koninie, uczestniczyli posłowie, władze miasta oraz wójtowie i burmistrzowie miejscowości powiatu konińskiego, słupeckiego, kolskiego i turkowskiego, a także przedstawiciele związków zawodowych kopalni, rolnicy i właściciele lokalnych firm.

Debata zogniskowała się wokół działań niezbędnych dla przejścia naszego subregionu z gospodarki opartej na węglu do niskoemisyjnej gospodarki opartej o energię uzyskiwaną ze źródeł odnawialnych. Przypomniano, że region koniński został włączony w projekt unijny „Platforma regionów węglowych w procesie transformacji”, którego celem jest wspieranie – również finansowe – sprawiedliwej transformacji, umożliwiającej w miarę spokojne przejście do etapu powęglowego. W kwietniu przedstawiciele samorządów wschodniej Wielkopolski oraz Zespół Elektrowni PAK podpisali porozumienie w sprawie nowej strategii dla regionu, a potem delegacja z Konina pojechała do Brukseli, by tam na spotkaniu platformy węglowej przedstawić projekty planowanych inwestycji opartych o OZE.

W dokumencie, przyjętym przez radnych sejmiku jednogłośnie, czytamy, iż sprawiedliwa transformacja oznacza między innymi „podjęcie działań na rzecz wspierania pracowników odchodzących z sektora paliwowo-energetycznego w zakresie przekwalifikowania, objęcia programami pomocowymi oraz podnoszenia kwalifikacji i kompetencji. (…) Podjęte do tej pory kroki i działania muszą być kontynuowane i wspierane zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, jak i krajowym. Sejmik Województwa Wielkopolskiego rekomenduje i wspiera działania, aby Wielkopolska Wschodnia była liderem i inicjatorem nowatorskich rozwiązań w dziedzinie energii odnawialnej, projektów wodorowych i elektromobilności oraz gospodarczych i infrastrukturalnych.”

Radni sejmiku zaapelowali do rządu o jak najszybsze podjęcie prac nad programem kompensacyjnym dla górników i energetyków subregionu konińskiego na warunkach podobnych do tych przyjętych dla Śląska. Wskazali także potrzebę wsparcia dla gmin i powiatów wschodniej Wielkopolski. Działania prorozwojowe tych terenów umożliwią przeprowadzenie transformacji w sposób płynny i bezpieczny dla mieszkańców.        eg

 

Dodaj komentarz