Kwartalnik „Węgiel Brunatny” przytacza wypowiedź Herberta Leopolda Gabrysia, przewodniczącego Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej. Podczas konferencji na temat zgazowania węgla H. L. Gabryś ocenił stan polskiej elektroenergetyki oraz zmiany, jakie w niej zaszły w ostatnich dziesięciu latach.

„Zwrócił uwagę na dynamikę zmian w cenach wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej na korzyść dystrybucji. Przedstawił także notowania cen uprawnień do emisji CO2, które to ceny, w jego opinii, będą znacząco rosły i poza kosztami wynikającymi z rygorów ochrony środowiska zdeterminują poszukiwania technologii dla ich unikania oraz zmienią opłacalność tych poszukiwań.
Emisja CO2 z energetyki globalnie pochodzi głównie z Chin i Stanów Zjednoczonych. W tym samym czasie udział emisji z energetyki unijnej nie jest tak istotny (7,9%). Herbert Leopold Gabryś stwierdził, że globalna emisja CO2 z energetyki węglowej stanowić będzie 69,8% w 2040 roku. W tym samym czasie udział z elektroenergetyki unijnej z węgla jest równy 1%. Dodał, że dążenie do eliminacji węgla wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej w UE, przy jego znikomym udziale w emisji globalnej, będzie mało skuteczne, biorąc pod uwagę bilans zysków i strat dla ochrony klimatu. Pojawia się więc pytanie, czy jest to racjonalne?”

Źródło: „Węgiel Brunatny” nr 1-2/2019

 

Dodaj komentarz