Zobowiązanie wypełnione

Działalności odkrywek towarzyszą różne dodatkowe przedsięwzięcia, dotyczy to również Tomisławic. Ponieważ odkrywka ta przemieszcza się w kierunku północnym, konieczne okazało się przeniesienie cmentarza, znajdującego się w miejscowości Tomisławice.

Kilka lat temu kopalnia Konin zawarła porozumienie z Diecezją Włocławską w sprawie cmentarza. Na mocy tego dokumentu z końcem 2013 roku miało nastąpić zamknięcie nekropolii w Tomisławicach i rozbudowa cmentarza w Sadlnie; przedsięwzięcia te zostały wykonane w przewidzianym terminie. Zgodnie z zawartą umową od początku 2014 roku miejscowe pochówki odbywają się na cmentarzu w Sadlnie lub w innym miejscu wybranym przez rodziny zmarłych.

Strony porozumienia ustaliły również, że przenoszenie szczątków zwłok z cmentarza w Tomisławicach będzie następowało sukcesywnie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2019 roku na inne miejsca położone na terenie Diecezji Włocławskiej, wskazane przez rodziny osób zmarłych.
Ta część umowy została wykonana z wyprzedzeniem. Wszystkie groby zostały przeniesione do końca 2018, czyli rok przed terminem. Udało się wcześniej zakończyć to zadanie, mimo iż zgodnie z przepisami ekshumację można przeprowadzać tylko przez pięć miesięcy w roku, od połowy października do połowy marca.

Przeniesione zostały 83 groby, w których zostało pochowanych 112 osób. Ekshumacji dokonał Zakład Pogrzebowy Katarzyna Lisiak. Szczątki były przenoszone najczęściej do Sadlna, ale w kilku przypadkach miejscem docelowym były nekropolie w Aleksandrowie Kujawskim i Radziejowie. Jeden z grobów został przetransportowany na większą odległość, do Kazanowic pod Radomiem, a inny w okolice Poznania.

Kopalnia poniosła wszystkie koszty towarzyszące przeniesieniu szczątków, czyli samej ekshumacji, transportu i pochówku na nowym cmentarzu, związane z tym opłaty oraz koszty ewentualnych napraw nagrobków uszkodzonych w czasie transportu.
Zobowiązanie podjęte przez kopalnię zostało zatem wypełnione, pozostała tylko fizyczna likwidacja obiektu, co nastąpi w najbliższym czasie.      eg

Fot. Piotr Ordan (1-2), Artur Przybylski (3-5)

1  –  Rozbudowa cmentarza w Sadlnie (rok 2013)
2  –  Widok cmentarza w Tomisławicach w roku 2013
3  –   Tomisławicka nekropolia w trakcie przenosin (rok 2016)
4 – 5   Groby przeniesione na cmentarz w Sadlnie (2018)

 

Dodaj komentarz