Prof. dr hab. Zbigniew Kasztelewicz został powołany na stanowisko wiceprezesa ds. wydobycia w spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Prof. Kasztelewicz jest uznanym w Polsce i za granicą ekspertem w dziedzinie eksploatacji węgla brunatnego. Po ukończeniu studiów na Wydziale Górniczym AGH w Krakowie swoją karierę zawodową związał z Kopalnią Węgla Brunatnego Konin. Przeszedł wszystkie szczeble zawodowe od nadgórnika do dyrektora ds. technicznych. W latach 1999-2006 był członkiem zarządu oraz dyrektorem ds. technicznych konińskiej kopalni.

W 1984 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Politechnice Wrocławskiej, a w 2005 tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH.
Od 2007 r. pracuje na tym wydziale jako profesor nadzwyczajny, jest kierownikiem Katedry Górnictwa Odkrywkowego. Był promotorem trzech rozpraw doktorskich oraz szeregu prac inżynierskich i magisterskich.

Prof. Kasztelewicz dał się poznać jako niestrudzony obrońca górnictwa, zwłaszcza branży węgla brunatnego, i przeciwnik gwałtownej dekarbonizacji. Bardzo silnie angażuje się w propagowanie rzetelnych informacji na temat działalności kopalń, ich znaczenia dla gospodarki kraju oraz wpływu na otoczenie.      g

 

Dodaj komentarz