Zdaniem wiceministra energii Adama Gawędy postrzeganie węgla jedynie jako źródło zanieczyszczeń i przekonywanie o możliwości szybkiego odejścia od tego surowca energetycznego to fałszowanie rzeczywistości.

– Do wszystkich, którzy z takimi inicjatywami wychodzą, skierowałbym tylko jedną uwagę: wyłączmy elektrownie systemowe – może nie na tydzień, wystarczy na jeden-dwa dni – i zobaczymy, jak będziemy funkcjonować w szpitalach, w instytucjach publicznych, zakładach pracy. (…) To jest fałszowanie rzeczywistości, bo jeżeli popatrzymy na fakty związane z tym, w jaki sposób jest dzisiaj spalany węgiel w nowych elektrowniach – tych oddanych niedawno i tych, które w tej chwili oddajemy do użytku – to widzimy, że tam praktycznie nie ma żadnej emisji zanieczyszczeń, nie ma pyłu, emisje tlenków azotu i siarki spadają do minimalnego poziomu, a sprawność sięga 46 proc., co oznacza także mniejszą emisję dwutlenku węgla – powiedział wiceszef resortu energii, podkreślając, że nie można nie dostrzegać postępu w tym zakresie: Czarny węgiel pozostanie czarnym węglem, ale wykorzystywanym w czystych technologiach – również tych, które pozwalają w przyszłości na zgazowanie, na poligenerację, czyli na produkcję gazu syntezowego i wszystkich tych materiałów, które są nie tylko nośnikiem energii i ciepła, ale również są materiałami chemicznymi lub służą do produkcji paliwa przyszłości – wodoru.

Z kolei prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Janusz Olszowski, komentując antywęglowe protesty ekologów, przytoczył dane, według których działalność człowieka odpowiada jedynie za kilka procent emisji gazów cieplarnianych w skali globalnej. – W tych kilku procentach ok. 15 proc. to są emisje z Unii Europejskiej w wyniku działalności człowieka. To oznacza, że histeria klimatyczna i te wszystkie działania, na które trafiają już biliony euro, są skierowane na ograniczenie emisji poniżej 1 proc. w skali globalnej – ocenił prezes GIPH, dodając: Mając na uwadze skalę, jaką dla efektu cieplarnianego powoduje działalność człowieka, te działania są w ogóle bez sensu.

Na podstawie CIRE, 10 września 2019

Dodaj komentarz