Droga dla Wierzbinka

Mieszkańcy Janowic i Kryszkowic w gminie Wierzbinek korzystają z drogi powiatowej nr 3196P, która zostanie wkrótce przerwana z powodu działalności górniczej kopalni Konin w tym rejonie. Choć przerwany odcinek nie jest długi, ma 800 m, to bez niego mieszkańcy Kryszkowic nie będą mieli bezpośredniego dojazdu do swoich posesji i musieliby korzystać z objazdu przez Bycz. Dlatego kopalnia zawarła porozumienie z władzami gminy Wierzbinek w sprawie wybudowania nowej drogi Tomisławice – Kryszkowice – Zielonka.

Nowy obiekt o długości 6074 m powstał już kilka miesięcy temu, z dużym wyprzedzeniem czasowym. Wybudowany odcinek pozwoli przejąć ruch drogowy wschodniej części gminy Wierzbinek i skierować go na północ do drogi powiatowej nr 3195P oraz na południe do drogi powiatowej nr 3197P, a dalej do drogi wojewódzkiej nr 266.

Sfinansowane przez kopalnię prace wykonała firma Trakcja z Warszawy. Powstała droga o szerokości jezdni 6 m, z poboczami szerokimi na 1,5 m. Zgodnie z życzeniem gminy została wyposażona w przystanki autobusowe, głównie z myślą o przyszłych autobusach szkolnych. Do przystanków prowadzą chodniki, a wzdłuż trasy posadzono drzewka, więc całość prezentuje się bardzo ładnie.
Dodajmy, że droga prowadzi przez teren nieodkształcony, o stabilnym podłożu, zatem wszystkie jej parametry jakościowe zostaną zachowane przez długie lata.     eg

Fot. Piotr Ordan
1 – 4   Droga w budowie (październik 2018)
5 – 6   Nowa trasa od strony Zielonki (kwiecień 2019)
7 –   Część drogi prowadzi wzdłuż zwałowiska odkrywki Tomisławice
8 – 10   Widok od strony Tomisławic

 

Dodaj komentarz