Szkoła Górnictwa Odkrywkowego – tygiel tematów

Siódma edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego (SGO 2019) została zorganizowana w Kielcach, w dniach 9 -11 września br. Celem konferencji było przekazanie najnowszej wiedzy o praktycznych zagadnieniach górnictwa odkrywkowego oraz wymiana doświadczeń, prowadząca do wypracowania tzw. dobrych praktyk w górnictwie.

Podczas wydarzenia PAK KWB Konin reprezentowali m. in. prezes zarządu mgr inż. Paweł Markowski oraz pracownicy służby głównego inżyniera ds. mechanicznych (MM): inspektor mechaniczny mgr. inż. Łukasz Kuster oraz nadsztygar mechaniczny mgr. inż. Bartłomiej Stolarek. Obaj panowie są współautorami jednego z referatów, który wygłosili w panelu związanym z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi w kopalniach surowców skalnych i w kopalniach węgla brunatnego.

W tym roku w konferencji wzięła udział rekordowa ilość uczestników, aż 320. W tej imponującej liczbie było wielu przedstawicieli ministerstw z sekretarzem stanu w Ministerstwie Energii Adamem Gawędą na czele, przedsiębiorców i naukowców z branży geologiczno-górniczej, zajmujących się przede wszystkim górnictwem odkrywkowym, a także przedstawicieli firm zaplecza technicznego. Licznie reprezentowane było również środowisko prawników.

Tematykę tej edycji Szkoły cechowała różnorodność; szczególny nacisk położony został na bezpieczne wydobywanie kopalin i minimalizację zagrożeń naturalnych, politykę surowcową kraju i problematykę dostępu do złóż, najnowsze uregulowania prawne w odkrywkowej działalności górniczej, prowadzenie ruchu odkrywkowych zakładów górniczych,  uzyskiwanie decyzji środowiskowych i koncesji wydobywczych oraz rekultywację i rewitalizację terenów pogórniczych.

Wielu uczestników podkreślało znaczenie górnictwa węgla brunatnego dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także przewlekłość procesów koncesyjnych, związaną z niejasnym i niespójnym ustawodawstwem. Szeroko prezentowana była tematyka rekultywacji i rewitalizacji terenów pogórniczych. Wskazywano konkretne, dobre przykłady zagospodarowania takich terenów z obszaru gospodarza Szkoły – Gór Świętokrzyskich. Dużo uwagi poświęcono także nowoczesnym rozwiązaniom technicznym w kopalniach surowców skalnych oraz w kopalniach węgla brunatnego, właśnie ta część konferencji zaciekawiła nas najbardziej – mówi inż. Łukasz Kuster, który przedstawił referat poświęcony procesowi degradacji wybranych elementów maszyn podstawowych w kopalni Konin oraz monitorowaniu jego skutków.

W PAK KWB Konin pracują maszyny, których okres eksploatacji dochodzi, a czasem nawet przekracza 50 lat. Referat, który udało mi się opracować wraz z kolegami z oddziału MM, przedstawia przykłady degradacji elementów maszyn podstawowych eksploatowanych w naszej kopalni wskutek ich długotrwałego użytkowania. Proces degradacji następujący w wyniku intensywnej eksploatacji oraz oddziaływania środowiska związany jest ze znacznym upływem czasu. Dlatego też elementy maszyn pracujących w PAK KWB Konin narażone są na skutki rozmaitych procesów zużycia takich, jak m. in.: zużycie zmęczeniowe, plastyczne, ścierne czy też korozyjne. W zapobieganiu skutkom procesu degradacji nieocenioną rolę odgrywa diagnostyka i badania nieniszczące, którą zajmują się wykwalifikowane służby głównego inżyniera ds. mechanicznych, w których pracuję również i ja. Dzięki diagnostyce uzyskać można cenne informacje na temat stanu technicznego wielkogabarytowych maszyn podstawowych, a także niejednokrotnie uniknąć ich katastrofalnych awarii – twierdzi inż. Kuster.

Duża grupa referatów poświęcona była problematyce bezpieczeństwa w odkrywkowych zakładach wydobywczych. – Ogólna sytuacja nie jest zła, niemniej podstawowe przyczyny wypadków pozostają wciąż te same: nieprzestrzeganie przez pracowników zasad bezpieczeństwa, niekiedy wręcz zwykła lekkomyślność. Wiele czasu zajęły prezentacje licznych sponsorów, którzy zachwalali swoje produkty i najnowsze rozwiązania techniczne, stosowane w eksploatacji złóż surowców mineralnych oraz ich przeróbce. Temu samemu służył również pokaz maszyn firmy Caterpillar, mający miejsce w bardzo dobrze przygotowanej do tego Kopalni Dolomitu „Radkowice” – dodaje Łukasz Kuster.

Tegoroczna SGO została zorganizowana przez Katedrę Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie) oraz Fundację „Nauka i Tradycje Górnicze”, Sekcję Technologii Górniczej Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Główną Komisję ds. Górnictwa Odkrywkowego Zarządu Głównego SITG oraz Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Strzałowych.    eg

Fot. AGH
1 –  2 Uczestnicy konferencji
3 –  Prezes Paweł Markowski
4 –  Prelegent Łukasz Kuster
5 – 11 W kopalni dolomitu

 

Dodaj komentarz