Przygotowania do transformacji

Temat gospodarczej transformacji regionu konińskiego jest omawiany od kilku miesięcy. Impuls do dyskusji dał projekt Zespołu Elektrowni PAK zakładający realizację kilku nowatorskich przedsięwzięć, z wykorzystaniem m. in. potencjału obu kopalń węgla brunatnego oraz terenów pogórniczych.
Projekty te przewidują budowę farm fotowoltaicznych i wiatrowych, przystosowanie części instalacji węglowej do spalania biomasy, powstanie centrum logistycznego, inwestycje w infrastrukturę do wytwarzania i magazynowania wodoru oraz montowanie paneli fotowoltaicznych.

Przedsięwzięcia będą realizowane przy współpracy ZE PAK z władzami Konina. Spotkanie inicjujące to współdziałanie odbyło się 6 listopada br. Wziął w nim udział prezydent miasta, zarząd Zespołu Elektrowni PAK oraz PAK KWB Konin i PAK KWB Adamów.
Uczestnicy spotkania skoncentrowali się na omówieniu wspólnego planu działania w ramach transformacji gospodarczej regionu. Powołano także grupę roboczą, która obejmie przedstawicieli Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Koninie oraz reprezentantów elektrowni i kopalni. Zespół roboczy ma rozpocząć pracę od stycznia 2020 roku.

 

Dodaj komentarz