Decyzja GDOŚ w czerwcu

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 2 stycznia br. wydał zawiadomienie informujące o tym, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z marca 2017 r., odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań wydobywania węgla brunatnego i kopalin towarzyszących z odkrywki Ościsłowo, nie mogło być zakończone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest konieczność przeprowadzenia uzupełniającego postępowania dowodowego.
W ubiegłym roku w marcu GDOŚ wezwał PAK KWB Konin do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiału dowodowego w ciągu dwóch miesięcy. W grudniu kopalnia wniosła o wydłużenie tego terminu do 30 czerwca 2020 roku.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyznaczył zatem nowy termin załatwienia sprawy na 30 czerwca br.

Dodaj komentarz