Zmiany organizacyjne

Od 1 stycznia br. obowiązują zmiany w strukturze organizacyjnej PAK KWB Konin wprowadzone zarządzeniem nr 28 prezesa spółki.

Polegają one na zmianie nazw stanowisk i działów oraz ich podporządkowania członkom zarządu. Nowa struktura organizacyjna przedstawia się następująco.

Prezesowi zarządu – dyrektorowi generalnemu (D) – podlegają:
1.   Dyrektor ds. technicznych (DM)
a)  główny inżynier elektryk (EE)
– Wydział Elektroenergetyki, Automatyki i Łączności (TEA),
b)  główny inżynier mechanik (MM)
– Wydział Nadzoru Inwestycji i Remontów Mechanicznych (MRK)
– Wydział Sprzętu Technologicznego (MTU)
c)  Dział Zarządzania Majątkiem Nieprodukcyjnym (DEM).

2.   Dyrektor ds. produkcji (DT)
a)  naczelny inżynier górniczy (TP)
– główny inżynier górniczy (TD)
– kierownik robót górniczych odkrywki Jóźwin (JTG)
Oddział Górniczy Odkrywki Jóźwin (JG-1)
– kierownik robót górniczych odkrywki Drzewce i Tomisławice (LTG)
Oddział Górniczy Odkrywki Tomisławice (TG-1)
Oddział Górniczy Odkrywki Drzewce (DRG-1)
b)  Dział Mierniczo-Geologiczny (TMG).

3.   Dyrektor ds. rozwoju (DR)
a)  Dział Szkód Górniczych (DRS)
b)  Dział Rekultywacji (DRR)
c)  Dział Inwestycji Górniczych (DRK).

4.  Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (DBH).
5.  Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (DS)
– Kancelaria Dokumentów Niejawnych (DKN)
– Sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych (DS-1).

Członkowi zarządu ds. zarządzania majątkiem (DE) podlega Dział Gospodarki Nieruchomościami (IDN), natomiast członkowi zarządu (DL) podporządkowane zostały: Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej (DKG) oraz Dział Transportu (ZT).

Służby i komórki organizacyjne kopalni zostały zobowiązane do załatwienia wszelkich spraw warunkujących prawidłowe funkcjonowanie spółki po wejściu w życie wprowadzonych zmian.

 

Dodaj komentarz