Muzycy w górniczych mundurach (9)

Minęło 65 lat od czasu, gdy po raz pierwszy zagrała Orkiestra Dęta Kopalni Konin. Sięgamy zatem do historii, by przypomnieć dzieje muzyków w górniczych mundurach.

Na początku nowego wieku, dzięki przychylności zarządu kopalni, orkiestra doczekała się wygodnej siedziby. Budynek w Marantowie mieści główną salę prób, dwie małe salki do ćwiczeń, bibliotekę muzyczną, szatnie, pomieszczenia socjalne oraz profesjonalne studio nagrań.
Orkiestra pochwalić się może także własną dyskografią. Jako pierwszy na płycie został wydany koncert jubileuszowy zagrany na 45-lecie zespołu. W kolejnych latach zarejestrowano trzy koncerty barbórkowe, muzycy nagrali także płytę z kolędami w aranżacji Wojciecha Jankowskiego i Grzegorza Duchnowskiego. Płyta została dołączona do tygodnika „Przegląd Koniński”.

Cały czas zespół kontynuuje występy zagraniczne. W 2000 roku udał się do Włoch, gdzie uczestniczył we mszy na Monte Cassino i koncertował przed Janem Pawłem II na placu św. Piotra w Rzymie. Rok 2007 zapisał się w historii podróżą do Briańska; po drodze orkiestra zatrzymała się w Katyniu uświetniając swoją grą mszę świętą i oddając hołd pomordowanym Polakom. W samym Briańsku muzycy wystąpili z koncertem w miejscowej filharmonii, wykonali między innymi mazura z opery „Halka” Stanisława Moniuszki, wzięli również udział w pochodzie z okazji Dni Briańska. Rok później orkiestra uczestniczyła w Musikparade w Niemczech, prezentując musztrę paradną w Bambergu, Bielefeld i Oberhausen.

Od 2014 roku orkiestrą górniczą kieruje Mirosław Pacześny. Nawiązując do bogatej historii zespołu kapelmistrz kontynuuje jego tradycje, wprowadzając jednocześnie ambitny repertuar. W ostatnich latach muzycy opracowali wiele nowych utworów, zarówno muzyki klasycznej, jak i typowo rozrywkowych.
Orkiestra często zapraszana jest do udziału w uroczystościach państwowych i kościelnych oraz koncertach, organizowanych nie tylko w Koninie, ale również w innych miejscowościach. W ostatnich latach dobrze poznali ją mieszkańcy Kutna czy Margonina.

Górniczy zespół występuje także podczas festiwali, przeglądów i spotkań muzycznych, często przywożąc z nich nagrody i wyróżnienia. Przykładem może być udział w Turnieju Orkiestr Dętych w Kole, gdzie nasi muzycy kilka razy zdobyli główną nagrodę „Kryształowe Koło”, czy dwukrotny wyjazd na Międzynarodowe Spotkanie Orkiestr Dętych „Alte Kameraden” w Gorzowie Wielkopolskim.
Byliśmy jedyną orkiestrą z Polski, naturalnie poza gospodarzami. Organizatorzy podkreślali, że zaprosili zespoły prezentujące wysoki poziom artystyczny, więc udział był prawdziwym zaszczytem – powiedział Mirosław Pacześny po spotkaniu w 2016 roku: Przez osiem lat impreza miała formę konkursu. W 2008 roku zdobyliśmy Grand Prix, dobrze nas zapamiętano i stąd to zaproszenie. Wyróżnieniem było także to, że nasza orkiestra została wybrana, by towarzyszyć prezydentowi miasta podczas ceremonii złożenia kwiatów przy tablicy upamiętniającej Carla Teike. Zagraliśmy tam jego słynny marsz „Alte Kameraden”.
Poza górnikami z Konina na festiwalu wystąpiły orkiestry z Litwy, Ukrainy, Niemiec, Czech i Danii.

W ostatnich latach członkowie zespołu starają się propagować muzykę wśród przedszkolaków i uczniów, organizując w swojej siedzibie spotkania z dziećmi. Kapelmistrz wychodzi także z inicjatywą koncertów plenerowych dla mieszkańców Konina. Występując z urozmaiconym repertuarem z tak różnych okazji, orkiestra nadal dba o zachowanie górniczego charakteru. Zawsze towarzyszy pracownikom kopalni podczas uroczystości barbórkowych i wszystkich ważnych dla firmy wydarzeń. eg

Fot. Piotr Ordan

 

Dodaj komentarz