Dwie spółki Grupy Kapitałowej PGE (Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz PGE Energia Odnawialna) podpisały umowę o współpracy przy budowie instalacji fotowoltaicznych przy Elektrowni Bełchatów. Planowana inwestycja pozwoli zwiększyć moc zainstalowaną OZE w Grupie PGE nawet o 60 MW.

PGE Energia Odnawialna zamierza zbudować jedną z największych w kraju (na terenie o powierzchni 94 ha) instalację fotowoltaiczną. Powstanie ona w pobliżu składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Bełchatów. Wyprodukowana na nowej farmie zielona energia wystarczy na pokrycie potrzeb energetycznych około 25 tys. gospodarstw domowych.
PGE jest liderem sektora OZE w Polsce. Mamy największy udział w energetyce wodnej i wiatrowej, a nowy projekt umożliwi zbudowanie podobnej pozycji również w sektorze fotowoltaiki – powiedział Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu PGE.

Przy bełchatowskim kompleksie energetycznym spółka GiEK dysponuje łącznie czterema lokalizacjami, które mogą zostać przeznaczone pod budowę instalacji fotowoltaicznych. Oprócz obecnie wydzierżawionych gruntów jest to 11-hektarowy teren zwałowiska wewnętrznego Pola Bełchatów, 31 ha składowiska surowców towarzyszących oraz zwałowisko zewnętrzne Pola Szczerców o powierzchni 47 ha.

Zainicjowane właśnie przedsięwzięcie będzie częścią realizowanego w PGE tzw. Programu PV, którego celem jest osiągnięcie do 2030 roku około 2,5 GW mocy z energii słonecznej. Wpisuje się ono także w projekt polityki energetycznej Polski do 2040 r.
Spółka PGE Energia Odnawialna, odpowiedzialna za Program PV, jest największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 14 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe i farmę fotowoltaiczną na Górze Żar. Łączna moc zainstalowana tych obiektów wynosi 2 189 MW.

„Węgiel Brunatny”,  nr 109

 

Dodaj komentarz