Krwiodawcy rozpoczęli rok

Od 50 lat przy kopalni Konin  działa Klub HDK PCK im. św. Barbary. W ostatnich latach przeprowadza po cztery akcje zbiorowego oddawania krwi rocznie. W piątek 24 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku i 198. z kolei akcja. Uczestniczyło w niej ponad 30 osób, część stanowili członkowie klubu, a część uczniowie Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych, z którym krwiodawcy współpracują od kilku lat i organizują spotkania na terenie tej placówki.
Krew pełną oddało 28 osób, w sumie zebrano 12 350 ml, dodatkowo 8 osób oddało szpik. Obsługę akcji zapewniło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Poznania.

W grudniu ubiegłego roku odbyły się wybory w górniczym klubie. W kadencji 2019-23 zarząd pracuje w pięcioosobowym składzie. Na prezesa ponownie wybrano Andrzeja Kłonicę, wiceprezesem ds. finansowych został Mirosław Grzelak, wiceprezesem ds. sportu i rekreacji Zbigniew Kluska, sekretarzem Andrzej Juśkiewicz, a członkiem zarządu ds. promocji klubu Grzegorz Matuszak.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest Andrzej Cichowicz, sekretarzem Krzysztof Kasprzak, a członkiem Zygmunt Michalak.

Jakie są plany na rok jubileuszowy? – Kontynuujemy działalność według sprawdzonych form. Mamy ambitny plan, ponieważ chcielibyśmy uczcić przypadające w tym roku 50-lecie klubu. Warto o tym pamiętać, bo to historia udzielania bezinteresownej pomocy. A w jaki sposób zaznaczymy rocznicę, to się okaże, zobaczymy, na co nas stać. Obecnie mamy w klubie około 130 osób, ale ilość czynnych krwiodawców, z przyczyn naturalnych, jak wiek czy choroby, maleje. Dlatego bardzo cenimy sobie współpracę ze szkołą górniczą, której uczniowie biorą udział w naszych akcjach. Mamy nadzieję, że i w przyszłości będzie to procentowało w myśl zasady „czym skorupka za młodu nasiąknie” – mówi prezes Andrzej Kłonica.

Ostatnio do naszych krwiodawców zwrócił się Klub HDK PCK FAMAD działający w Paczkowie, który planuje otworzyć otwarte muzeum poświęcone historii PCK i krwiodawstwa. Dlatego poszukuje wszelkich informacji oraz pamiątek – mogą to być zdjęcia, odznaczenia, znaczki i gadżety klubowe. Jeśli ktoś ma takie pamiątki i może je przekazać na rzecz przyszłego muzeum, proszony jest o kontakt – tel. 669 984 796, e-mail hdkpckpaczkowo@wp.pl.                          eg

Fot. Andrzej Juśkiewicz

1 –   Zarząd Klubu HDK. Stoją od lewej: Mirosław Grzelak, Andrzej Juśkiewicz, Grzegorz Matuszak, Andrzej Kłonica i Zbigniew Kluska
2 –   Janusz Kamiński, dyrektor Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych i Andrzej Kłonica, prezes Klubu HDK PCK przy kopalni Konin
3 – 5    Styczniowa akcja oddawania krwi

 

Dodaj komentarz