Węgiel z pola A

Dziesięć lat temu, 10 lutego 2010 roku w samo południe, koparka Rs 560 rozpoczęła wydobycie węgla z pola A odkrywki Drzewce.

Eksploatacja surowca z tej odkrywki prowadzona była najpierw, od marca 2006 roku, z najłatwiej dostępnego pola Bilczew. Dwie pozostałe części złoża to Drzewce A i B.
Pole A przygotowano do wydobycia jeszcze przed zamknięciem Bilczewa. Węgiel został tam odsłonięty w połowie sierpnia 2009 roku (dokładnie w niedzielę 16 sierpnia na zmianie A) przez koparkę SchRs 900. Do transportu surowca na załadownię odkrywki Drzewce wybudowano nowy przenośnik taśmowy, który został wpięty w istniejący ciąg węglowy. Poza koparką SchRs 900 na nowym polu, na pierwszej warstwie nadkładowej, pracowała koparka KWK 800M.

Wydobycie z pola A ruszyło 10 lutego 2010 roku. Punktualnie w południe pracę rozpoczęła koparka węglowa Rs 560. Jakość węgla z tego pola była znacznie lepsza w porównaniu do Bilczewa, surowiec był mniej zawodniony, co ułatwiało pracę górnikom i bardziej odpowiadało wymogom elektrowni.
Przez kilka miesięcy 2010 roku, do 14 kwietnia, węgiel odstawiany był z obu pól – Bilczew i Drzewce A. Po zamknięciu tego pierwszego na pole A przeprowadzono koparkę Rs 400, która zastąpiła 560-tkę. Ta z kolei została przeznaczona do zbierania nadkładu.
A na polu Bilczew pozostała zwałowarka A2RsB 5000. Teren był rekultywowany na bieżąco, część została zalesiona, a na pozostałym obszarze, na specjalne życzenie gminy Kramsk, utworzono zbiornik wodny.     eg

Fot. Piotr Ordan
1 – 4   Pole A w sierpniu 2009 roku
1 i 2  – Widok na wyrobisko i odsłonięcie płytko zalegającego pokładu węgla
3 –  Stoją od lewej: kierownik robót górniczych Leszek Gryczman, kierownik oddziału DRG-1 Zbigniew Lewartowski i jego zastępca Janusz Przewoźny
4 –  Do węgla dotarła koparka SchRs 900, z lewej przodowy
5 –  Koparka Rs 560 jeszcze przed odstawą węgla (2 lutego 2010)
6 –  Pokład węgla, w tle koparka SchRs 900
7 i 8 –  Odstawa surowca do elektrowni: przenośnik taśmowy i załadunek na pociągi

 

Dodaj komentarz