Biomasa zamiast węgla

Kilka tygodni temu informowaliśmy o planach produkcji wodoru w Elektrowni Konin, a już pojawiły się wieści na temat kolejnej inwestycji. To projekt przebudowy kotła K-7 na jednostkę fluidalną pracującą w technologii BFB (Bubbling Fluidized Bed).

Dotychczas kocioł K-7 opalany był węglem brunatnym, po modernizacji zostanie przystosowany do wyłącznego spalania biomasy. Zakres projektu obejmuje również dostosowanie urządzeń współpracujących z kotłem K-7 (jak elektrofiltr wraz z instalacją odpopielania, system podawania paliwa, turbogenerator) do jego zmodyfikowanych parametrów eksploatacyjnych.

Kocioł K-7 po modernizacji będzie współpracować głównie z turbiną kondensacyjną TG-5 w celu produkcji energii elektrycznej. Jednak w razie wyłączenia zasadniczego źródła ciepła możliwe będzie współdziałanie kotła K-7 z ciepłowniczą turbiną TG-4. Po konwersji kotła K-7 w Elektrowni Konin dostępna będzie generacja mocy ok. 100 MWe (2 x 50 MWe) z wykorzystaniem biomasy jako paliwa podstawowego.  Sprawność cieplna kotła przekroczy 88,8%.

W zakres realizowanego programu modernizacji, poza przebudową samego kotła i urządzeń pomocniczych, wchodzi m. in.: przebudowa instalacji transportu i podawania biomasy, przebudowa układu powietrza, instalacji odpopielania i ograniczenia emisji NOx, maszynowni, systemów automatyki i zabezpieczeń, systemu nadzoru i monitoringu turbozespołu TG-5, modernizacja elektrofiltru oraz przebudowa instalacji wewnętrznych i adaptacja budynku głównego elektrowni.
W realizacji programu udział weźmie szereg renomowanych firm, wiodącą rolę pełni Valmet Technologies Oy z Finlandii.  Wartość podpisanego kontraktu wynosi 89,8 mln zł.

Projekt został zgłoszony do aukcji rynku mocy i uzyskał 17-letni kontrakt, począwszy od roku 2024. Realizacja programu pozwoli na ograniczenie emisji CO2 i całkowicie wyeliminuje węgiel brunatny z procesu wytwarzania energii cieplnej na potrzeby Konina.

Pierwszy etap robót już został rozpoczęty – od demontażu elementów starego kotła; prace wykonuje spółka PAK Serwis.       rys, eg

 

Dodaj komentarz