Wybory postanowione

Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa PAK KWB Konin kończy czteroletnią kadencję. Wybory delegatów, którzy wyłonią nowy zarząd, zostaną przeprowadzone 26 czerwca br.

Czynne prawo wyborcze mają wszyscy członkowie MPKZP, natomiast bierne prawo wyborcze przysługuje tym pracownikom, którzy należą do kasy przynajmniej przez rok. Prawo zgłaszania kandydatów ma grupa co najmniej pięciu członków. Kandydatów na delegatów można zgłaszać do 4 czerwca. Wybory są bezpośrednie i tajne.

Do MPKZP należą 1042 osoby. Najliczniejszą grupę, 509 osób, stanowią pracownicy spółki PAK Górnictwo, którzy wybiorą 10 delegatów. Grupa pracowników PAK KWB Konin licząca 388 osób będzie miała 8-osobową reprezentację, 80 pracowników ZE PAK wybierze 2 delegatów, a 65-osobowa grupa emerytów jednego. W celu płynnego przejścia w nową kadencję prezydium zarządu, czyli przewodniczący, skarbnik i sekretarz, automatycznie zostaną delegatami, zatem będzie ich w sumie 24.

Zarząd MPKZP zachęca do kandydowania, wnioski można pobierać w biurze kasy, w biurowcu A w Kleczewie. Karty zgłoszenia oraz regulamin wyborów jest dostępny także w intranecie. Informacji na temat wyborów udziela zarząd MPKZP, w tym przewodniczący Wiesław Kwiatkowski tel. 67-52,  skarbnik Janusz Michalak 67-74  i  Dorota Szubert 65-92.   eg

 

Dodaj komentarz