Przed transformacją

Przedstawiciele Zespołu Elektrowni PAK weszli w skład Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, której zadaniem jest kształtowanie współpracy biznesu, nauki, samorządu i NGO.

W ubiegłym tygodniu zarząd województwa podjął uchwałę o poszerzeniu tego gremium. Poza ZE PAK do prac WPW włączono także m.in. reprezentantów Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz MPK w Poznaniu.
ZE PAK został zaproszony ze względu na swoje projekty związane z nisko- i zeroemisyjnością, w tym przebudowy kotła węglowego na biomasę oraz zakup hydrolizera do przemysłowej produkcji wodoru.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował także o kontynuowaniu prac mających na celu transformację wschodniej Wielkopolski. Mimo warunków epidemicznych w najbliższym czasie rozpocznie działalność Grupa Robocza ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) na lata 2021-2027. W jej składzie znajdą się członek zarządu województwa Jacek Bogusławski, pełnomocnik zarządu ds. restrukturyzacji wschodniej Wielkopolski Maciej Sytek i przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.
Jednocześnie prowadzone są konsultacje dotyczące transformacji naszego regionu z Ministerstwem Klimatu oraz ekspertami Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.
Te rozmowy pozwolą nam przygotować się do realizacji zadań w ramach grup roboczych powołanych w lutym, które z początkiem maja rozpoczną prace nad Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Jest on niezbędny do uzyskania wsparcia finansowego z FST – powiedział Jacek Bogusławski z zarządu województwa.
W ostatnich tygodniach toczą się również rozmowy z Bankiem Światowym na temat przygotowania się do wyzwań, jakie stawia transformacja energetyczna subregionu konińskiego. Podczas wideokonferencji eksperci banku zadeklarowali pomoc w przygotowaniu pilotażowych projektów, które zostaną sfinansowane ze środków FST.

Źródło : Monitor Wielkopolski

 

Dodaj komentarz