Skarga w sprawie Tomisławic oddalona

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu 18 czerwca br. oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej dla odkrywki Tomisławice.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu rozpatrywał sprawę na skutek skargi organizacji ekologicznej oraz osoby fizycznej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, dotyczącą odmowy stwierdzenia nieważności  decyzji środowiskowej  wydanej  przez wójta gminy  Wierzbinek.  Dokument ten,  stanowiący podstawę funkcjonowania odkrywki, wójt Wierzbinka wydał 7 sierpnia 2007 roku. Jego decyzja została zakwestionowana przez kilku mieszkańców Sadlna i Piotrkowa Kujawskiego, którzy wraz z organizacją ekologiczną złożyli wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie o wstrzymanie wykonania decyzji wójta twierdząc, że budowa odkrywki zagrozi środowisku naturalnemu.

Po kilkuletnim postępowaniu przed sądami administracyjnymi sprawa ponownie wróciła do rozpoznania przez SKO w Koninie, które 18 stycznia 2019 roku ostatecznie odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej. Teraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę na postępowanie SKO w Koninie.
Wyrok WSA w Poznaniu oznacza tym samym, że decyzja środowiskowa wydana przez wójta gminy Wierzbinek cały czas pozostaje w obrocie prawnym. PAK KWB Konin czeka na doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Stronom przysługuje prawo do złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.        eg

 

Dodaj komentarz