Ościsłowo – kolejna zwłoka

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał zawiadomienie dotyczące odkrywki Ościsłowo. Dokument z 2 lipca br. informuje o tym, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z marca 2017 r., odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań wydobywania węgla brunatnego i kopalin towarzyszących z odkrywki Ościsłowo, nie mogło być zakończone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest konieczność przeprowadzenia uzupełniającego postępowania dowodowego.
W ubiegłym roku w marcu GDOŚ wezwał PAK KWB Konin do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiału dowodowego w ciągu dwóch miesięcy. W czerwcu br. kopalnia ponownie wniosła o wydłużenie terminu na uzupełnienie – do końca bieżącego roku.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyznaczył zatem nowy termin załatwienia sprawy na 31 grudnia 2020 r.

 

Dodaj komentarz