Biuletyn „Węgiel Brunatny” podsumował pracę branży w ubiegłym roku. Z analizy wynika, że był to rok z najniższym wykorzystaniem węgla w historii krajowego wytwarzania energii. Produkcja energii wyniosła 164 TWh i była niższa o 3,6 % w porównaniu do roku 2018. Udział węgla kamiennego i brunatnego w strukturze produkcji energii elektrycznej wyniósł 71,6 % , czyli o 6,2 % mniej niż w 2018 r. Jest to rezultat łagodnej zimy oraz cen uprawnień.
Wzrosła produkcja energii przez OZE – wyniosła ponad 25 TWh, zwiększył się również (o 30%) import energii, sięgnął on 17,8 TWh. To czwarty rok z rzędu, kiedy Polska importowała energię, tym razem rekordową ilość, wynoszącą ponad 10 % rocznego krajowego zapotrzebowania.

W 2019 roku odnotowano spadek zużycia węgla brunatnego w ogólnym bilansie nośników energii o 11,2 %, a węgla kamiennego o 9,6 % w stosunku do roku 2018. Zmniejszyło się także zużycie energii pozyskanej z wody i wiatru o 10,6 %. Wzrosło wykorzystanie paliw ciekłych (o 3,3 %), gazowych (o 8,4 %) i pozostałych.

W branży węgla brunatnego wystąpił spadek wszystkich wskaźników. Kopalnie wydobyły łącznie 50 049 tys. ton węgla, o 8 mln ton mniej niż w 2018 roku. Największy (76,6 %) udział w całkowitym wydobyciu ma kopalnia Bełchatów – 38,3 mln ton. Udział kopalni Konin wyniósł 11,7 % z wydobyciem rzędu 5,8 mln ton, kopalni Turów 9,9 % z wydobyciem 4,9 mln ton, a kopalni Adamów 1,8 % z wydobyciem wynoszącym 900 tys. ton.

Z danych Europejskiego Stowarzyszenia Paliw Stałych (EURACOAL) wynika, że w krajach UE wydobyto 67 mln ton węgla kamiennego, wobec 76 mln ton w roku 2018. Większość wydobycia, prawie 92 %, przypada na Polskę. Import tego surowca wyniósł 135 mln ton, wobec 167 mln ton rok wcześniej. W gronie największych importerów są Niemcy, które sprowadziły ponad 40 mln ton węgla kamiennego, Polska zakupiła 16,7 mln ton, a Włochy prawie 11 mln ton.
Wydobycie węgla brunatnego spadło o ponad 16 % z 367 mln ton w 2018 roku do 307 mln ton. Największy udział mają Niemcy (131 mln ton), Polska (50 mln ton), Czechy (37,5 mln ton), Bułgaria (28 mln ton), Grecja (27 mln ton) i Rumunia (21,7 mln ton).
Spadek wydobycia i produkcji energii z węgla miał wpływ na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W 2019 emisja CO2 w całej UE spadła o 4,3 %. Największym emitentem są Niemcy (25 % emisji), Włochy (12 %), a także Wielka Brytania, Francja i Polska.

Na podstawie „Węgla Brunatnego”, nr 1-2 2020

 

Dodaj komentarz