Zjazd do solnej komory

Zarząd Koła Zakładowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa przy PAK KWB Konin organizuje kolejną wycieczkę techniczno-krajoznawczą, tym razem do Kopalni Soli Kłodawa. Zaprasza na nią wszystkich chętnych.

Program wyjazdu przewiduje krótką pogadankę na temat działalności spółki i jej tradycji. Z pewnością największą atrakcją będzie zjazd do kopalni, zwiedzanie komór solnych i możliwość zapoznania się z pracą i sprzętem wykorzystywanym przy wydobywaniu soli. Na zakończenie organizatorzy proponują spotkanie integracyjne z kołem SITG kopalni w Kłodawie.

Wycieczka odbędzie się 1 lipca (piątek). Wyjazd z Kleczewa spod biurowca B około godz. 7.30, z Konina (wieża ciśnień – PKP) o godz. 8.00. Odpłatność dla członków SITG wynosi 60 zł, dla pozostałych osób 100 zł.
Zapisy i wpłaty przyjmuje kol. Marzena Kujawa (tel. 63-38) do 24 czerwca. Decyduje kolejność zgłoszeń.                                gw

Fot. Anna Olej-Kobus i Krzysztof Kobus/Travelphoto

Dodaj komentarz