Koźmin z panelami

Projekt rekultywacji terenów pogórniczych PAK KWB Adamów wzbogacił się o nowy element. Na obszarze dawnej odkrywki Koźmin powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 70 MW.

Odkrywka Koźmin zakończyła pracę w czerwcu 2016 roku. Teren, który zajmowała, został poddany rewitalizacji. Jednym z przyjętych kierunków jest rekultywacja wodna, po odkrywce pozostaną aż cztery akweny: Głowy, Koźmin Południowy, Janiszew i zbiornik końcowy. Reszta pogórniczego obszaru jest zagospodarowywana w kierunku rolnym i leśnym. Takie były plany rekultywacyjne opracowane w kopalni Adamów. Teraz do wymienionych projektów doszedł jeszcze jeden – farma fotowoltaiczna.

Teren planowanej inwestycji położony jest we wschodniej części gminy Brudzew w granicach   wsi Janiszew i Koźmin, poniżej zbiornika Koźmin Południowy. Projekt zakłada budowę farmy fotowoltaicznej o mocy nominalnej 70 MW, będzie to zatem jedna z większych instalacji tego typu.

Powierzchnia terenu przeznaczona pod tę inwestycję wynosi 100 hektarów. Farma zostanie zbudowana w oparciu o moduły fotowoltaiczne o mocy rzędu 440 W, inwertery o mocy 185 kW i transformatory 20/0,4 kV oraz transformator wyprowadzenia mocy 110/20/20/kV. Oddanie obiektu do eksploatacji jest planowane w połowie przyszłego roku.      eg

Fot. Anna Zielińska

1 – Projekt rekultywacji opracowany w kopalni Adamów
2 i 3  –  Teren planowanej farmy fotowoltaicznej

 

Dodaj komentarz