Komitet ds. Energii i Polityki Klimatycznej przy Krajowej Izbie Gospodarczej wystąpił z apelem o poszukiwanie nowych rozwiązań w dobie pandemii. Przewodniczący komitetu Herbert Leopold Gabryś powiedział:

To chwila, aby na pierwszym miejscu postawić pragmatyzm. Na czas najtrudniejszy należy zweryfikować ambicje klimatyczne. Trzeba też uwolnić się od kosztów nieadekwatnych wobec dramatyzmu wyzwań, w szczególności od zamiarów podniesienia celów redukcyjnych i kosztów pozyskania uprawnień do emisji. Moim zdaniem należy je dostosować do możliwości i logiki priorytetów w czasie niezwyczajnym, nie zaniedbując przyjętych działań dla ochrony środowiska i transformacji elektroenergetyki w Polsce.

Przede wszystkim wnosimy o czasowe zawieszenie systemu ETS dla Polski na czas niezbędny dla wyjścia gospodarki z kryzysu. W ramach tego zawieszenia uprawnienia do emisji CO2 byłyby przydzielone nieodpłatnie. Zawieszenie systemu ETS byłoby transferem obniżającym koszty działania firm, w energetyce przeniesione wprost na obniżenie cen energii. Pozwoliłoby to na obniżenie kosztów funkcjonowania i znacząco wsparłoby konkurencyjność firm, niskie ceny energii są też istotne dla gospodarstw domowych.

Apelujemy też o zawieszenie procedowania legislacyjnego nowych po Protokole Paryskim zobowiązań klimatycznych. Obecnie nie mamy rozeznania, w jakiej kondycji świat wyjdzie z kryzysu. Prawdopodobnie na tyle różnie, że zmusi to nas do przemiany podejścia do spraw gospodarczych na poziomie europejskim. A dziać się będzie w stanie ostrej konkurencji dla odzyskania utraconych pozycji. Medialna (i nie tylko) aktywność w zawołaniach o realizację mimo wszystko założeń Zielonej Drogi Europy na ten czas staje się co najmniej nierozważna.

Wnosimy także o rozważenie zasadności i możliwości przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy o rynku mocy. Ustawa wprowadza bowiem obowiązek doliczenia w cenę energii elektrycznej kosztów opłat za utrzymanie i tworzenie rezerw mocy stabilizujących potrzeby Krajowego Systemu Energetycznego. Wprowadzi to dodatkowe obciążenie stanowiące zagrożenie utraty konkurencyjności i to na czas najtrudniejszy. Branże energochłonne sugerują przesunięcie terminu wprowadzenia ustawy o 15 miesięcy, to jest od 1 października 2020 do 31 grudnia 2021 roku.

„Węgiel Brunatny” nr 110-111/2020

 

Dodaj komentarz