Były jubileusze…

Kopalnia Konin zaczęła działalność w 1945 roku, istnieje zatem już 75 lat. Panująca obecnie pandemia oraz zmiany zachodzące w spółce nie tworzą nastroju świętowania, ale mamy przecież wspomnienia, więc przypomnijmy, jak to drzewiej bywało.

W zachowanych materiałach nie ma wzmianki o tym, jak uczczono 25-lecie kopalni, za to półwiecze górnicy obchodzili hucznie, stosownie do okazji.
Było wówczas czym się szczycić, bo rok 1994, poprzedzający jubileusz, kopalnia zamknęła bardzo dobrymi wynikami produkcyjnymi. Z czterech odkrywek (Pątnów, Kazimierz, Jóźwin i Lubstów) wydobyto 13 380 tys. ton węgla, wykonując 105,4 % planu. Do energetyki dostarczono 12 858 tys. ton, na rynek wewnętrzny sprzedano 253,5 tys. ton, a na eksport 16,4 tys. ton. Nadkładu zdjęto 74,2 mln m3, wskaźnik awaryjności maszyn zmniejszył się o 22,6% w stosunku do 1993.
A jednak w podsumowaniu roku znalazła się uwaga o pogarszających się warunkach geologicznych, braku odpowiednich przepisów dotyczących nabywania nieruchomości oraz konieczności ponoszenia dużych nakładów na inwestycje odtworzeniowe i uruchamianie nowych odkrywek. Problemy te nie przeszkodziło jednak w utrzymaniu wysokich zapasów węgla odkrytego i gotowego, które – jak zaznaczono – „pozwolą na pełne pokrycie zapotrzebowania energetyki i rynku w następnych latach”.
Brykietownia wyprodukowała 92,4 tys. ton brykietów, z czego ponad połowę (49 tys. ton) wysłano na eksport. Średnie zatrudnienie w kopalni wynosiło wówczas 7 338 osób.

W 1994 roku KWB „Konin” jako przedsiębiorstwo wielozakładowe osiągnęła zysk brutto w wysokości 449 482 mln zł. Oprócz kopalni miały w tym swój udział spółki: ZRG, ZT, WN, hotel „Sonata” i OWL „Kołobrzeg”. Po obowiązkowych odliczeniach zysk do podziału wyniósł 227 941 mln zł, z tego 143 996 tys. zł przeznaczono na fundusz załogi.

W roku jubileuszu trwała budowa odkrywki Kazimierz Północ (w październiku rozpoczęto wydobycie węgla) oraz prace projektowe i czynności formalnoprawne przy odkrywce Jóźwin II. Opracowano plan działalności na przyszłe lata: do 2000 roku zakładano wydobycie na poziomie 14 mln ton rocznie, w latach 2001-2003 na poziomie 12,5 – 11,2 mln ton, a na lata 2004 – 2020 średnio 9,7 mln ton/rok.

Atmosfera zatem sprzyjała świętowaniu. Kulminacją jubileuszowych wydarzeń było „Spotkanie pokoleń”, które odbyło się 4 lutego w hali sportowej. Stawili się na nie pracownicy i emeryci kopalni, dawni dyrektorzy oraz liczni goście. W części oficjalnej dyrektor Bronisław Włodarczyk przypomniał historię i osiągnięcia przedsiębiorstwa, mówił też o planach na przyszłość. Spotkanie jubileuszowe uświetniły dwa koncerty zespołu „Śląsk”, a zakończyła je biesiada górnicza w Ślesinie, podczas której zaprezentowano film „Węglem zapisane” oraz wystawę publikacji poświęconych KWB „Konin”.

Do ośrodka ślesińskiego zaproszono także emerytów kopalni, odbyły się tam dwie tury spotkań. A na lotnisku w Kazimierzu zorganizowano cykl festynów lotniczych dla załogi, po kolei dla każdej odkrywki. Odbył się tam również międzynarodowy meeting lotniczy.
W sierpniu klub żeglarski zaprosił na regaty po jeziorach konińskich. Do obchodów jubileuszowych swoją cegiełkę dorzucili pszczelarze, którzy zorganizowali spotkanie bartników, a górnicza orkiestra przygotowała wielki turniej orkiestr dętych.

Wyjątkową oprawę miała jubileuszowa Barbórka, odbyły się wszystkie tradycyjne uroczystości, spotkania towarzyskie i imprezy sportowe. Rada Miasta ufundowała tablicę upamiętniającą powstanie KWB „Konin”. Przymocowano ją na głazie z odkrywki, który stanął dokładnie w tym miejscu, gdzie zimą 1945 roku pierwsi pracownicy ratowali odkrywkę przed zatopieniem. Tablica została odsłonięta 4 grudnia i przekazana pod opiekę młodym mieszkańcom miasta: By czas nie zaćmił i niepamięć wysiłków górników, którzy budując kopalnię budowali dzisiejszą wielkość Konina.

Dodatkowo w „Oskardzie” otwarto wystawę fotograficzną „Kopalnia w obiektywie” oraz ekspozycje prezentujące dorobek artystyczny pracowników przedsiębiorstwa. Cykl barbórkowy zakończył bal górniczy.
W grudniu odbył się jeszcze turniej brydżowy pod egidą Górniczego Towarzystwa Sportu i Rekreacji. Rok 50-lecia KWB „Konin” górnicy pożegnali balem sylwestrowym w „Oskardzie”.     e

Fot. Piotr Ordan
Na zdjęciach „Spotkanie pokoleń”, koncert zespołu „Śląsk” i imprezy w Ślesinie

 

Dodaj komentarz