Kopalnia Adamów w likwidacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAK KWB Adamów S.A., które obradowało 14 września br., podjęło uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji spółki. Powołało także likwidatorów w osobach: Paweł Markowski, Paweł Lisowski i Jarosław Wójcik.
Od dnia powzięcia uchwały NWZ spółka posługuje się nazwą: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów Spółka Akcyjna w likwidacji.

Fot. Piotr Ordan

 

Dodaj komentarz