Podwójny jubileusz

Koło Seniora Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa przy KWB Konin działa już od 25 lat. Uroczystość związaną z tym jubileuszem zorganizowano 18 września w ośrodku Gwarek w Ślesinie. Spotkanie zostało połączone z 65-leciem Oddziału Poznańsko-Konińskiego SITG.

Z powodu epidemii obchody obu rocznic zostały mocno ograniczone, zarówno pod względem ilościowym, jak i programowym. Mimo to uroczystość jubileuszową zaszczycili znakomici goście. Wśród nich prezydent Konina Piotr Korytkowski i prezes Zarządu Głównego SITG Jerzy Markowski oraz delegacje wszystkich kół wchodzących w skład oddziału poznańsko-konińskiego. Zaproszono także szefów organizacji, z którymi współpracuje Koło Seniora: obecny był przewodniczący Koła Emerytów Stara Strzecha Roman Kowalak, przewodnicząca Miejskiego Koła Seniorów Ewa Behnke oraz przedstawicielka muzeum w Gosławicach Dagmara Frydrychowicz.

Prezes Zarządu Oddziału Poznańsko-Konińskiego SITG Radosław Łukasiewicz w swoim wystąpieniu krótko scharakteryzował wszystkie koła należące do oddziału. Z kolei prezes Koła Seniora Mirosław Zajączkowski przedstawił rys historyczny i najważniejsze osiągnięcia organizacji. Podziękował Jerzemu Rygule, który był założycielem koła i przez 20 lat pełnił funkcję prezesa. Ciepłe słowa skierował do Bogdana Zawackiego, długoletniego prezesa Zarządu Oddziału P-K SITG, dziękując za wsparcie, przychylność i serdeczną współpracę. Słowa podziękowania skierował także do prezesa NOT w Koninie Zbigniewa Bajcara oraz prof. Zbigniewa Kasztelewicza.

Spotkanie było okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Odznakę Zasłużony do Miasta Konina otrzymał Tadeusz Matysiak i Paweł Pieczyński. Złote odznaki Zasłużony dla Stowarzyszenia SITG odebrali Eugeniusz Kubsik, Józef Bill i Kazimierz Brzeg, a odznaki srebrne Stefan Chmielewski, Maria Pieczyńska i Bogusław Kretkowski.
Złotą odznaką Zasłużony Działacz SITG wyróżnieni zostali: Krystyna Ryguła, Przemysław Poprawski, Zdzisław Rosocki, Zygmunt Urbaniak i Lech Żabierek.
Złotą Odznakę Honorową NOT otrzymali: Franciszek Hoch, Bogdan Kretkowski i Mirosław Zajączkowski, a srebrną odznakę Paweł Pieczyński.
Stopień generalnego dyrektora górniczego przyznano Jackowi Butkiewiczowi i Markowi Maniakowi. Honorową szpadę górniczą wręczono Bogumile Jaworskiej, Krystynie Rygule, Januszowi Ganowiczowi i Wojciechowi Ulańskiemu. Honorowy kordzik górniczy przyznano Jerzemu Rygule, Zbigniewowi Bajcarowi i Zbigniewowi Kasztelewiczowi.

Po ceremonii odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście. Podkreślali zasługi Stowarzyszenia dla rozwoju technicznego i gospodarczego naszego regionu. Członkowie tej organizacji niezwykle pozytywnie zaznaczyli swoją obecność we wszystkich zakładach górniczych. To także oni wprowadzili w Wielkopolsce tradycję górniczą, a potem pieczołowicie ją pielęgnowali, upowszechniając obok gwareckich obyczajów także ważny dla naszej branży etos pracy.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła orkiestra górnicza kopalni Konin pod dyrekcją Mirosława Pacześnego, która po części oficjalnej zaprezentowała krótki koncert.

Fot. Koło Seniora

 

Dodaj komentarz