Koźmińskie reminiscencje

Zakończenie wydobycia na Koźminie przypadło w 25. roku eksploatacji złoża. Zdejmowanie nadkładu rozpoczęło się tam w 1989 roku, a zakończyło w grudniu 2015. Natomiast węgiel był wydobywany od 1991 do czerwca 2016 roku.
Nadkład stanowiły głównie piaski, żwiry i gliny piaszczyste. Zbieranie nadkładu odbywało się systemem wachlarzowym, z dwóch poziomów roboczych – pierwsze piętro urabiała koparka kołowa KWK 1200M, drugie SchRs 800. Zakończenie układu KTZ stanowiła zwałowarka A2RsB 5000. W początkowym okresie eksploatacji nadkład składowany był w wyrobisku końcowym odkrywki Bogdałów do rzędnej powierzchni terenu, w 1994 roku rozpoczęto zwałowanie wewnętrzne.
Koźmiński węgiel zalegał w postaci jednego pokładu, był urabiany jednym piętrem koparką łańcuchową Rs 400. Urobek transportowano z wyrobiska ciągiem przenośników taśmowych do załadowni zlokalizowanej na odkrywce Bogdałów.
Pracę odkrywki Koźmin udokumentował Włodzimierz Depczyński, dziś emerytowany pracownik KWB Adamów, który w czasie pracy zawodowej był zastępcą sztygara oddziałowego odkrywki Koźmin Południe. Na zdjęciach jego autorstwa widzimy odkrywkę w roku 2012.             e

Dodaj komentarz