Zielony ZE PAK

Zespół Elektrowni PAK przyjął strategię, zgodnie z którą pod koniec bieżącej dekady popłynie ostatni prąd wyprodukowany z węgla. W najbliższych latach w ZE PAK coraz więcej energii będzie wytwarzane z OZE, a po zakończeniu wydobycia węgla, produkowana będzie już wyłącznie zielona energia. Istotnym kierunkiem nowej strategii PAK jest produkcja i wykorzystanie wodoru.

Zbudowałem już największą w Polsce telewizję, platformę cyfrową, wprowadzałem w Polsce nowe technologie szybkiego Internetu jak LTE czy 5G. Teraz chcę dać Polsce i mieszkańcom naszego kraju coś, czego nie da się wyprodukować w żadnej fabryce – czyste powietrze i środowisko. Dlatego cieszę się, że ZE PAK będzie pierwszym w Polsce dużym wytwórcą energii, który tak szybko zrezygnuje z węgla i cały swój prąd będzie produkował ze źródeł odnawialnych – powiedział Zygmunt Solorz. – Bardzo ważny i perspektywiczny jest w tej strategii zielony wodór, który zdaniem wielu ekspertów może stać się podstawowym paliwem stosowanym zarówno w gospodarce, jak i przez każdego z nas. Wszystko to doskonale wpisuje się również w działalność powołanego przeze mnie Stowarzyszenia Program Czysta Polska – dodał.

Kierunki strategii zakładają, że proces transformacji ZE PAK potrwa przez najbliższe lata. W tym czasie będą uruchamiane kolejne projekty zielonego wytwarzania energii i stopniowo wygaszane moce brunatne. Termin zakończenia produkcji energii z węgla nie jest przypadkowy, ZE PAK zamierza wpasować się w finalne daty wytwarzania energii z węgla wyznaczone w Porozumieniu Paryskim. Takie działanie przyczyni się wydatnie do neutralności klimatycznej Wielkopolski.
Nasza strategia jest niezwykle ambitna, część zresztą już realizujemy jak działający blok biomasowy czy plan budowy największej w Polsce farmy fotowoltaicznej. Chcę jednak podkreślić, że jej przeprowadzenie i sukces zakładają odpowiedzialne działanie w perspektywie przyszłości Grupy Kapitałowej ZE PAK, jej pracowników, regionu, w którym funkcjonuje i partnerów, z którymi kooperuje. Chcemy przekonać do naszej strategii zarówno pracowników Grupy ZE PAK, jak i mieszkańców regionu, w którym firma działa – powiedział Henryk Sobierajski, prezes zarządu ZE PAK SA.

Transformacja to również szansa na nowe miejsca pracy. Jedną z ważnych naszych inicjatyw jest budowa Centrum Szkoleniowego OZE dla m.in. pracowników Grupy ZE PAK, którzy są zagrożeni utratą pracy na skutek przechodzenia przez grupę z wytwarzania energii opartej na węglu brunatnym na produkcję z OZE  – mówi Piotr Woźny, przewodniczący rady nadzorczej ZE PAK. Zespół Elektrowni PAK chce być liderem zielonej zmiany i wzorem do naśladowania dla innych producentów energii w Polsce.

Bazowy model funkcjonowania segmentu węglowego zakłada korzystanie z obecnie eksploatowanych odkrywek i brak nowych inwestycji w tym obszarze. Generacja energii w blokach węglowych w elektrowni Pątnów I ulegnie skróceniu do czasu funkcjonowania systemu wsparcia w postaci rynku mocy lub innego, który zapewni ekonomiczną efektywność takiej działalności. Nowocześniejszy i bardziej efektywny blok w elektrowni Pątnów II mógłby funkcjonować dłużej, jednak tutaj również warunkiem jest ekonomiczna efektywność jego wykorzystania. Zakładany czas zakończenia produkcji energii w źródłach węglowych Grupy ZE PAK, planowany jest nie później niż na koniec bieżącej dekady.

Transformacja  energetyczna  w   kierunku  zielonej  energii   zakłada  zamknięcie  odkrywki  Adamów  w  2020 roku,  odkrywki  Jóźwin  w 2021 roku,  odkrywki  Drzewce  w 2022 roku,  a  odkrywki Tomisławice  w 2029 roku.

Jednocześnie z wygaszaniem działalności węglowej rozwijane będą nowe obszary, w których Grupa ZE PAK zamierza zaistnieć.
Pierwszym krokiem realizacji nakreślonego kierunku jest powołanie nowej spółki PAK Polska Czysta Energia S.A. w ramach struktury grupy, które służyć ma oddzieleniu działalności w obszarze odnawialnych źródeł energii od aktywności związanej z produkcją energii z węgla. Powołane zostaną również celowe spółki zależne odpowiadające za poszczególne obszary działalności.

Główne kierunki rozwoju ZE PAK w ciągu najbliższych 10 lat:
– wygaszanie produkcji węglowej – najszybciej i w najkrótszym czasie w Polsce, czyli 20 lat wcześniej niż zakładana neutralność klimatyczna Unii Europejskiej,
– produkcja energii z wiatru – budowa farm wiatrowych na terenach rekultywowanych będących własnością ZE PAK,
– produkcja energii ze słońca – budowa farm fotowoltaicznych na pogórniczych terenach rekultywowanych,
– produkcja energii z biomasy oraz wytwarzanie zielonego wodoru – m.in. przystosowanie kotłów węglowych do spalania biomasy w Elektrowni Konin; istotnym obszarem działalności tej elektrowni  ma być produkcja zielonego wodoru w procesie elektrolizy,
– produkcja energii z biogazu – budowa sieci lokalnych biogazowni rolniczych na terenach związanych z hodowlą bydła i trzody chlewnej, głównie we wschodniej Wielkopolsce,
– inne inicjatywy, jak produkcja zeroemisyjnych autobusów (opracowanie koncepcji i wdrożenie projektu produkcji innowacyjnego miejskiego autobusu wodorowego) czy produkcja zeroemisyjnych napędów wodorowych do łodzi motorowych (stworzenie projektu napędu wodorowego we współpracy z partnerem wyspecjalizowanym w budowie łodzi motorowych).

Celem realizacji wytyczonych kierunków jest zbudowanie nowoczesnego, zintegrowanego przedsiębiorstwa o zdywersyfikowanej  bazie  aktywów  wytwórczych,  przystosowanego  do  działalności  w ramach wdrażania idei Zielonego Ładu i gospodarki neutralnej klimatycznie.                                                                                                                                                                                      ZE PAK

 

Dodaj komentarz