Grupa PGE przekazała środki na stworzenie projektu edukacyjnego i turystycznego na terenie Krzywego Lasu,  została  już  podpisana  umowa  z gminą  Gryfino  w tej sprawie.

Krzywy Las to pomnik przyrody położony w Nadleśnictwie Gryfino, w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Elektrowni Dolna Odra – Oddziału PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. To skupisko blisko stuletnich nietypowych sosen, które z uwagi na swój wiek w niektórych miejscach zaczynają zamierać. Wsparcie Grupy PGE pozwoli ochronić to niezwykłe miejsce.

Koncepcja zagospodarowania Krzywego Lasu zakłada powstanie ścieżki edukacyjnej uwzględniającej zarówno walory przyrodnicze, jak i turystyczne terenu. Zbudowane zostaną utwardzone ścieżki ekokompozytowe, przewidziano także małą architekturę drewnianą: bramy tworzące naturalny tunel, pylony informacyjne oraz ławki stylizowane na kształt wygiętych pni Krzywego Lasu. Uzupełniającą infrastrukturą będą stojaki na rowery. Projekt, którego celem jest troska o walory przyrodnicze tego obszaru oraz edukacja ekologiczna młodych pokoleń, zostanie zakończony jesienią 2022 roku. Będzie realizowany w partnerstwie trójstronnym, przy współpracy gminy Gryfino, Nadleśnictwa Gryfino oraz Fundacji PGE.

Grupa PGE od lat troszczy się o lasy, czego przejawem jest trwający od 20 lat projekt Lasy pełne energii. Pracownicy koncernu, współpracując z leśnikami, posadzili w tym czasie prawie 600 tysięcy drzew. W ramach rekultywacji terenów poeksploatacyjnych posadzonych zostało natomiast ponad 47,5 miliona drzew i krzewów.

kierunekenergetyka.pl

 

Dodaj komentarz